Napište nám jsme na FB
Drobečková navigace

Úvod > nepoužité > Projekt Comenius

 

Co je to program Comenius? 

Comenius je součástí Programu celoživotního vzdělávání, který vešel v platnost dne 14. 12. 2006 na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady.
Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání a mohou se do něj zapojit mateřské, základní a střední školy. Aktivity nabízené programem Comenius jsou určené žákům, pedagogům a zaměstnancům působících na výše zmíněných typech škol.
Do programu Comenius je zapojeno všech 27 členských států EU, kandidátské země (Turecko a Chorvatsko) a země EEA/EFTA.
Program Comenius nabízí různorodé aktivity: mobility žáků a učitelů, různé typy partnerských projektů, další možnosti vzdělávání žáků i učitelů a v neposlední řadě i získání asistentů ze zahraničí.
Naše škola započala s projekty Comenius v roce 2009 a stále rozšiřujeme své možnosti v nových aktivitách.
Další informace o Programu celoživotního vzdělávání a podprogramu Comenius najdete na stránkách www.naep.cz

Získané granty naší školou:

2009 - 2011           Green Education – projekt partnerství 
2011 - 2013           Endangered Biodiversity of Europe – projekt partnerství
2011/2012             Hostitelská instituce – asistentka z Turecka
Červenec 2011    Další vzdělávání pedagogických pracovníků - Skotsko

 

What is the Comenius program?

Comenius is one part of the Lifelong Learning Program, which came into force on 12th December 2006 on the basis of the European Parliament and the Council.
Comenius Program is focused on school education - nursery, primary and secondary schools. Activities which are offered by the Comenius program are designed for pupils, teachers and employees working on the above-mentioned types of schools.
The Comenius involves in all 27 EU Member States, candidate countries (Turkey and Croatia) and EEA / EFTA countries.
Comenius program offers various activities: mobility of students and teachers, different types of partnership projects, additional educational opportunities for students and teachers and also acquire assistants from abroad.
Our school began with Comenius projects in 2009 and is still expanding their capabilities in new activities.
For more information about Lifelong Learning Program and Comenius sub-program, visit www.naep.cz

Our school obtained these grants:

2009-2011                  Green Education - a partnership project
2011-2013                  Endangered Biodiversity of Europe - a project partnership Host institutions 2011/2012                                    - Assistant from Turkey
July 2011                   Further Education of Teachers - Scotland

 

19. 9. Zita

Zítra: Oleg

Návštěvnost stránek

203779