Napište nám jsme na FB

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Dokumenty > Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program
TVOŘIVÁ  ŠKOLA

Při tvorbě ŠVP jsme spolupracovali s občanským sdružením Tvořivá škola s.r.o. Brno.
ŠVP ZV byl dále dotvářen a upravován na základě zkušeností, které vyplynuly z ověřování programu.

Vzhledem k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou vyučováni v naší škole, je další nedílnou součástí je:

 

Tvořivá škola – školní vzdělávací program pro základní školu speciální – příloha pro žáky se středně těžkým mentálním postižením

Tvořivá škola – školní vzdělávací program pro základní školu speciální – příloha pro žáky s těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, ve znění Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT-28603/2016

Základní informace k ŠVP.doc

Úplné znění Školního vzdělávacího programu včetně příloh je k nahlédnutí v ředitelně školy.

ŠVP ZV.pdf

ŠVP ZŠS Díl I.pdf

SVP ZŠS Díl II nové.pdf

ŠVP ZV _ příloha LMP.pdf

ŠVP Školní družina.pdf

ŠVP ŠD speciální.pdf