Napište nám jsme na FB

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Zaměstnanci > Speciální pedagog

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Činnost školního speciálního pedagoga je komplexní službou, kdy ve spolupráci s vyučujícími vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vhodným přístupem a metodami práce se snaží předcházet případným budoucím problémům v rámci výchovně vzdělávacího procesu.

Školní speciální pedagog pracuje především s dětmi  se specifickými poruchami učení

 *Dyslexie - specifická porucha čtení

* Dysgrafie - specifická porucha psaní,  postižení grafomotorického projevu    


* Dysortografie - specifická porucha         pravopisu                                              

 * Dyskalkulie - specifická porucha matematických dovedností                                     

  • poruchami koncentrace pozornosti  o ADHD o ADD  
  •   a s dětmi s výchovnými obtížemi                                                         


spec.ped..png


Hlavní náplní je náprava v oblastech, ve kterých má dítě největší problémy. Jedná se zejména o cvičení zaměřená na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, pozornosti, paměti, postřehu, rozvoj motoriky a grafomotoriky, komunikačních a sociálních dovedností.

Zákonní zástupci se mohou obrátit na speciálního pedagoga dle potřeby, a to jak telefonicky, emailem nebo osobně.

KONTAKT

Mgr. Irena Čuhlová  1. patro vlevo na začátku chodby,

Tel: 566 591 420 (školní poradenské pracoviště),

 Email: spp@3zszdar.cz

 Motto : Guyau „ Mám dvě ruce: jednu, abych stiskl dlaň těch, s nimiž kráčím, a druhou, abych zvedl ty, kteří padají “

15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

Návštěvnost stránek

250982