Napište nám jsme na FB

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty školy > Projekty školy v rámci ESF > Ukončené projekty > Inkluzivní škola > Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech žáků ke vzdělávání

Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech žáků ke vzdělávání

Společné vzdělávání pedagogického sboru

 

 

 

 Oblasti vzdělávání:

speciálně pedagogické postupy a metody práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

osvěta inklusivního vzdělávání

práce se sociálně znevýhodněnými žáky a žáky s poruchami chování

 

Cíl společného vzdělávání:

rozvoj profesní úrovně pedagogického sboru ve specifických podmínkách školy

vytváření kompetencí pedagogů k týmové práci

 

 


Individuální vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Oblasti vzdělávání:

rehabilitační programy

fyzioterapeutické programy 

Cíl individuálního vzdělávání:

rozvoj profesní úrovně pedagogů, kteří se přednostně věnují žákům s těžkým a středním mentálním postižením, kombinovanými vadami a autistickým postižením