Napište nám jsme na FB

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola

ŠKOLA

 NOVÉ LOGO NAŠÍ ŠKOLY

 logo 2016 bar velke final[1].jpg

  Naše pravidla: 

Učitelé:

Jsme profesionální, kolegiální, s respektem k našim žákům.

Žáky vedeme cestou úcty, důvěry a slušnosti k úspěchu.

Žáci:

Mluvím a jednám slušně.

Neubližuji.

Zdravím, prosím, děkuji.

Poslechnu.

Pomáhám.

Usmívám se. 

G090034.gif

Naše škola

1.JPG

- poskytuje základní vzdělávání ve dvou oborech vzdělání základní škola a  základní škola speciální 
- zřizuje běžné třídy a třídy pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- nabídka vzdělávacích programů umožňuje přizpůsobit výchovu a vzdělávání individuálním potřebám žáků
- bezbariérová budova školy poskytuje kvalitní zázemí pro vzdělávání tělesně handicapovaných žáků
- ve škole jsou zřízeny přípravné ročníky pro děti ze znevýhodněného rodinného prostředí

- součástí školy je Školní jídelna a Školní družina

                                                                   Nabídka naší školy

- činnostní učení dle ŠVP „Tvořivá škola“
- poradenské služby poskytované Školním poradenským pracovištěm
- využití počítačů ve výuce, on-line výuka na portálu Škola za školou
- široká nabídka volitelných předmětů pro žáky běžných tříd 2.stupně 
- logopedická péče a dyslektické kroužky
- podpůrný program pro žáky s prospěchovými problémy
- odpolední klub – asistovaná pomoc při přípravě na vyučování 
- celoroční projekty a projektové dny 
- péče o žáky s poruchami chování
- nácvik osobnostně sociálních dovedností
- komunitní kruhy v třídních kolektivech 1. stupně
- startovací kurzy pro žáky 6.ročníku běžných tříd
- hipoterapie, canisterapie a léčba světlem pro žáky se zdravotním 
 postižením, trampolining 
- kroužek anglického jazyka v 1. a  2.ročníku 
- přípravka k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky pro žáky  9.r.  
- výuka s využitím trampolíny pod dohledem proškolených pedagogů
- keramická dílna s vypalovací pecí
- akce Ovoce do škol  pro žáky 1.stupně 
- zajištění pitného režimu a objednání mléčných výrobků pro žáky 1. stupně

Výuka žáků probíhá v kmenových učebnách a v  odborných pracovnách fyziky, chemie, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, anglického jazyka, německého jazyka, výtvarné a hudební výchovy.

Pro výuku praktických činností slouží dílny, keramická dílna, cvičný byt a učebna v přírodě.

58.jpg

Výuka tělesné výchovy a další sportovní aktivity probíhají v nově zrekonstruované tělocvičně, škola využívá  atletické hřiště sousední základní školy.

Ve škole jsou 2 počítačové pracovny, kmenové učebny 1.stupně a speciálních tříd ZŠ speciální jsou vybaveny počítači. 

Kmenové učebny speciálních tříd, které jsou umístěny v přízemí školní budovy, jsou vybaveny kompenzačními pomůckami a přizpůsobeny speciálním vzdělávacím potřebám žáků.

Provozní zázemí školy tvoří školní knihovna, školní obchod a ordinace zubní lékařky.

   banerC1.jpg