Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Výuka od 14.prosince

Výuka od 14.prosinceV termínu od 14. prosince bude výuka v naší škole probíhat následujícím způsobem:

 • 1.stupeň

1. až 5. ročník – prezenční výuka

 • 2. stupeň

9.A – prezenční výuka

7.A, 8.B - kombinovaná výuka, od 14.12. prezenční forma

6.A, 8.A - kombinovaná výuka, od 14.12. distanční forma

 • Třídy zřízené dle §16, odst.9 školského zákona

5.D, 8.D, 1.E, 2.E, 3.E - prezenční výuka

 • Přípravná třída – prezenční výuka
 • Školní družina - provoz je zajištěn, a to následujícím způsobem

Třída

ŠD před výukou

ŠD po výuce

Přípravná třída

od 6.00 hod

do 16.00 hod

1.A

od 6.00 hod

do 16.00 hod

2.A

od 6.00 hod

do 16.00 hod

3.A

od 6.00 hod

do 16.00 hod

3.B

od 6.00 hod

do 16.00 hod

5.D

-------------

do 15.30 hod

3.E

-------------

do 14.00 hod

Školní stravování:

Školní jídelna bude v provozu. Žáci, kteří budou chodit na prezenční výuku, mají přihlášené obědy. Možnost odebírat dotovaný oběd také mají žáci, kteří se účastní distančního vzdělávání. Musí si ale přihlásit oběd na www.strava.cz .

Školní bufet je do odvolání uzavřen.

Žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku, to neplatí pro žáky tříd zřízených dle §16, odst. 9, školského zákona a minimálně 1 roušku náhradní pro případ potřeby v igelitovém sáčku. Rodiče žáků a cizí osoby vstupují do školy s rouškou a pouze po předem domluvené schůzce. Plastové štíty nejsou povoleny.

Výuka:

Bude probíhat obvyklým způsobem, za zvýšených hygienických podmínek.

 • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. Tímto bych poprosil rodiče o zajištění papírových kapesníčků a utěrek svým dětem.
 • Umývání rukou, používání desinfekce, používání jednorázových kapesníků a jednorázových utěrek namísto papírových ručníků.
 • Skupinová izolace, event. sociální distance.
 • Mísení vzdělávacích skupin (tříd) není možné, s výjimkou skupin ve školní družině, kde je možno mísit skupiny, ale pouze stejného ročníku. Žáci dbají na dodržování odstupů mezi žáky o přestávce.
 • V hodinách Tv nebudou realizovány sportovní aktivity, ale budou nahrazeny jinými činnostmi.

 

V souvislosti s covid-19 může nastat situace:

 

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy –/žák/ nebude vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce.V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví.

 

 

                                                                  Ve Žďáře nad Sázavou, dne 10. 12. 2020

 

                                                                                                      Mgr. Ivo Kuttelwascher, ředitel školy