Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Základní účel zřízení - školní vzdělávání, poradenská činnost, stravování, výchova mimo vyučování

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, poradenství, výchova

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Družina
 • Jídelna
 • Školní poradenské pracoviště

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6
  Komenského 825/6
  591 01 Žďár nad Sázavou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6
  Komenského 825/6
  591 01 Žďár nad Sázavou

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí, středa (září - červen)
  8:00 - 13:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 566 591 421
  mobilní telefon: +420 736 472 473

  Další kontakty

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.3zszdar.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6
  Komenského 825/6
  591 01 Žďár nad Sázavou

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  Kontakty

 • 4.8 Datová schránka

  uus69fz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 224673490/0300 ČSOB Žďár nad Sázavou

6. IČO

48895229

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: sekretariat@3zszdar.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): uus69fz

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6, Komenského 825/6, 591 01 Žďár nad Sázavou

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací sekretariát (podatelna) školy, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.