Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Další projekty školy

Další projekty školy

Recyklohraní

Naše škola se již pátým rokem zapojuje do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT, EKO-KOM a EKOLAMP, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií, obalů a osvětlovacích zařízení. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení, baterií a úsporných zářivek v co nejvyšší míře. V rámci projektu Recyklohraní byla naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie, drobná elektrozařízení a úsporné zářivky. Sběrná nádoba na vybité baterie společnosti ECOBAT je umístěna v kanceláři zástupců, protože probíhá soutěž mezi třídami o nejpilnější kolektiv. Vítězové obdrží vskutku netradiční odměny. Červený kontejner na použité elektrospotřebiče firmy ASEKOL je umístěn v respiriu v prvním patře stejně jako světlemodrý kontejner na použité úsporné zářivky.  Informace o soutěžích a další zajímavosti z oblasti třídění odpadu na www.recyklohrani.cz nebo u garanta celé akce koordinátora EVVO (environmentální výchovy, vzdělání a osvěty) Petra Glajce, zástupce ředitelky.

Kam s nefunkční zářivkou?

ekolampVysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný  odpad, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. Každý z nás se v této situaci ocitl. Přestane nám po letech svítit zářivka a tak  přemýšlíme, kam vyrazit pro novou, a  jak naložit s tou nefunkční. Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.

Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou je její odevzdání ve sběrném dvoře – Žďár nad Sázavou, ulice Jihlavská. Obsluha sběrného dvora ji od Vás zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.  Zpětný odběr zářivek pro naši obec Žďár nad Sázavou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale  plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím našemu obecnímu rozpočtu ušetří část prostředků určených pro nakládání s komunálním odpadem. EKOLAMP tak přispívá k ochraně životního prostředí v naší obci a na nás všech je, abychom se k němu alespoň malým dílem připojili.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.