Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Projekty školy v rámci ESF

Projekty školy v rámci ESF

V rámci projektu VIP kariéra financovaného z ESF je ve škole již třetím rokem zřizováno Školní poradenské pracoviště. Díky tomuto projektu má škola vlastního speciálního pedagoga – etopeda. Členové ŠPP – školní etoped, výchovní poradci a metodik prevence nežádoucích jevů  zajišťují nejen péči o žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy, ale také spolupráci s rodiči žáků, spolupráci s poradenskými pracovišti, sociálními kurátory sociálního odboru MěÚ ve Žďáru nad Sázavou a dalšími organizacemi, které se podílejí na práci s ohroženou mládeží.

Vzhledem k vysokému procentu žáků školy se speciálními vzdělávacími potřebami je vlastní Školní poradenské pracoviště významným přínosem.