Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školská rada > Volba do školské rady 2021

Vyhlášení voleb do školské rady

 

Podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

V souladu s ustanovením §167 zákona č.561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Volebního řádu schváleného usnesením Rady města č. 73, č. j. 1152/05/ŠKS dne 15. 8. 2005 vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6

Funkční období členů školské rady je tři roky.

- dva členy školské rady jmenuje zřizovatel;

- dva členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci;

- dva členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

Termín a způsob voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků:

  1. Volba zástupců zákonných zástupců žáků se uskuteční ve dnech , 24. a 25. 6. 2021 v respiriu školy nebo u zadního vchodu  školy (vstup do školní družiny) v době
    od 6:00 do 16:00 hod.
  2. Kandidatury na   člena   školské   rady   za   zákonné   zástupce   žáků   je   možno   uplatnit   do 16. 6. 2021 do 15:00 hod. v ředitelně školy. Kandidatura se uplatňuje písemně vyplněním příslušné přihlášky, která je zveřejněna na internetových stránkách školy nebo ji lze vyzvednout osobně na sekretariátu školy.
  3. Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn od 216. 2021 na internetových stránkách školy a na úřední desce u vchodu do budovy školy.
  4. Do školské rady se volí dva zástupci zákonných zástupců žáků.

Vyhlášení výsledků voleb za zákonné zástupce nezletilých žáků:

- výsledky budou zveřejněny 28. června 2021 na webových stránkách a na úřední desce školy. Zvolení kandidáti budou kontaktováni ohledně termínu první společné schůzky.

Členy volební komise byly jmenovány:

RNDr. Dagmar Humlíčková, Libuše Pokorná, Romana Poulová

Ve Žďáře nad Sázavou  dne 24. května 2021

Mgr. Bohumila Počtová, statutární zástupce školy 

 

Volební řád ŠR.doc

Školská rada - výňatky ze školského zákona

Kandidátní lístek 21

Seznam kandidátů

 

Výsledky voleb