Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poradenství > Individuální souhlas

Individuální souhlas s činností školního speciálního pedagoga

Individuální souhlas udělují školnímu speciálnímu pedagogovi rodiče jednorázově na předtištěném formuláři, který obsahuje přesnou informaci o činnosti, kterou bude speciální pedagog s dítětem (dětmi) vykonávat. Individuální souhlas rodičů je nezbytnou podmínkou např. pro diagnostiku třídních kolektivů a psychokorektivní činnost s třídnímu kolektivy, pro zařazení dítěte do skupiny osobnostního rozvoje, do psychoterapeutické nebo reedukační skupiny, pro účast dítěte na výjezdových aktivitách s psychologickou či psychodiagnostickou náplní, pro individuální psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření dítěte, pro zařazení dítěte do dlouhodobé péče školního speciálního pedagoga a pro jakékoli další individuální aktivity s dítětem.

Zjištění školního speciálního pedagoga o dítěti, která jsou výsledkem odborných činností podléhajících individuálnímu souhlasu rodičů, jsou sdělována výhradně rodičům dítěte. Na vyžádání rodičů je školním speciálním pedagogem bezplatně vystavena a rodičům osobně předána zpráva z vyšetření dítěte. K poskytnutí ústní nebo písemné zprávy o dítěti vyučujícímu (např. třídnímu učiteli nebo výchovnému poradci, apod.) musí získat školní speciální pedagog zvláštní souhlas rodičů.

Veškerá dokumentace školního speciálního pedagoga je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze rodiče (popř. děti).