Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Informace ke stravování

Vážení rodiče,

Stravné v naší školní jídelně můžete platit buď inkasem z vašeho účtu nebo hotově.

Z vašeho bankovního ÚČTU se stravné platí takto- první platba proběhne 15. září a vy uhradíte částku odpovídající počtu pracovních dnů v září vynásobenou finanční normou pro danou věkovou skupinu dětí:

  1. skupina = děti ve věku 3 až   6 let = 26,-- Kč                                  
  2. skupina = děti ve věku 7 až 10 let = 28,-- Kč                                  
  3. skupina = děti ve věku 11 až 14 let = 30,-- Kč
  4. skupina = děti ve věku 15 a více let = 32,-- Kč

Případné přeplatky za odhlášenou stravu během měsíce budou vyrovnány hned následující měsíc. To znamená, že např. v říjnu uhradíte částku rovnající se počtu pracovních dnů v říjnu krát finanční norma mínus odhlášené obědy za září. Případné přeplatky za červen budou vráceny na váš účet v červenci.

SMLOUVU O INKASNÍ FORMĚ PLATEBNÍHO STYKU potvrzenou bankou, u které máte účet, nebo POVOLENÍ, které vytiskněte, pokud zadáváte přes internet, přiložte, prosím, k přihlášce.

Limit platby, pokud si ho chcete určit, zadejte 750 Kč na jedno dítě. 

Pokud má vaše dítě ve škole sourozence, nemusíte příkaz nechat potvrdit, pouze prosím,

napište na přihlášku prvňáčka (někam bokem) příjmení a třídu stravujícího se sourozence – pozor – nezadávejte dobu trvání do konce šk. roku-nechat v platnosti stále a zkontrolujte–NE platba 1 x měsíčně. HOTOVĚ je nutné zaplatit vždy PŘEDEM. To znamená, že např. v září uhradíte stravné za září a říjen a potom vždy koncem měsíce na měsíc následující.

Musíte si hlídat termín splatnosti a výši plateb pro danou skupinu, protože děti přihlásím na obědy až po zaplacení (hotově).

Na stravování v naší ŠJ je nutné zakoupit ČIP za 120,--Kč. Tento doklad slouží ke stravování vašeho dítěte po celou dobu jeho školní docházky (pokud jej nezničí nebo neztratí) - prvňáčci ČIP obdrží v polovině září - po zaplacení vámi vybraného dokladu, ve stejném termínu obdrží heslo na přihlašování a výběr stravy přes internet.

Ztrátu čipu nahlaste co nejdříve vedoucí ŠJ, aby bylo možné výdej na tento čip zablokovat. Rodiče si mohou vyžádat informaci, zda jejich dítě skutečně zaplacenou stravu odebírá.

Případné dotazy vyřizuje vedoucí ŠJ 3. ZŠ Žďár nad Sázavou.

Telefonní čísla do jídelny jsou 566591427 a 736472471.

Dále si vás dovoluji upozornit na znění § 117 odst. 1 písm. b) a c) školského zákona ze kterého vyplývá následující: žákům základní školy se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení. Družina patří mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání a tudíž se na ni nevztahuje zvýhodněné stravování (v době prázdnin). Žákům je možno stravu zabezpečit ve ŠJ za plnou úhradu pořizovacích cen potravin a nákladů spojených s výrobou jídla (ostatní věcné a osobní náklady).

Dále podle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování v § 4 odst. 9 se první den

neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení. Pokud to provozní podmínky zařízení školního stravování umožňují, lze si oběd v první den nemoci vyzvednout a to za úplatu ve snížené ceně (výše finančního normativu na oběd dle příslušné věkové kategorie). Na další dny nemoci je nutné dítě odhlásit, nebo je možné stravu odebírat za plnou úhradu pořizovacích cen potravin a nákladů spojených s výrobou jídla (ostatní věcné a osobní náklady).

Plná cena oběda:       1. skupina = 58,--Kč    2. skupina = 60,--Kč    3. skupina = 62,--Kč             4. skupina = 64,--Kč

V případě plánované celodenní nepřítomnosti ve vyučování, žák nemá nárok na státem zvýhodněnou cenu oběda.

Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu.

                                                                                   Hana Březinová, vedoucí školní jídelny