Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Informace ke stravování

Vážení rodiče,

stravné v naší školní jídelně můžete platit buď inkasem z vašeho účtu, nebo hotově.

Z vašeho bankovního ÚČTU se stravné platí takto - první platba proběhne 15. září a vy uhradíte částku odpovídající počtu pracovních dnů v září

vynásobenou finanční normou pro danou věkovou skupinu dětí: 

skupina = děti ve věku 3 až   6 let       =      25,-- Kč                                  

skupina = děti ve věku 7 až 10 let       =      27,-- Kč                                  

skupina = děti ve věku 11 až 14 let =      29,-- Kč                                  

skupina = děti ve věku 15 a více let =      31,-- Kč                                  

Případné přeplatky za odhlášenou stravu, budou vyrovnány hned následující měsíc ( př: v říjnu uhradíte částku rovnající se počtu pracovních dnů v říjnu krát finanční norma, mínus odhlášené obědy za září. Případné přeplatky za červen budou vráceny na váš účet v červenci).

SMLOUVU O INKASNÍ FORMĚ PLATEBNÍHO STYKU potvrzenou bankou (u které máte účet), nebo POVOLENÍ, které vytisknete, pokud zadáváte přes internet, přiložte, prosím, k přihlášce.  

Limit platby, pokud si jej chcete určit,  prosím zadejte 750,-- Kč na jedno dítě. 

Pokud má vaše dítě ve škole sourozence, nemusíte  již příkaz nechat potvrdit, pouze prosím, napište na přihlášku prvňáčka (do poznámky),příjmení a třídu  sourozence. DŮLEŽITÉ: nezadávejte dobu trvání do konce škol. roku - je vhodné ponechat v platnosti stále a zkontrolujte – NE platba 1 x měsíčně.

HOTOVĚ  je nutné zaplatit vždy PŘEDEM. To znamená, že např. v září uhradíte stravné za září a říjen a potom vždy koncem měsíce na měsíc následující.

Je důležité sledovat termín splatnosti a výši plateb pro danou skupinu, neboť dětem jsou přihlášeny obědy až po zaplacení /hotově/.

Na stravování v naší ŠJ je nutné zakoupit ČIP za 120,--Kč. Jež bude sloužit ke stravování vašeho dítěte po celou dobu jeho školní docházky (pokud jej ovšem nezničí nebo neztratí). V případě poškození , či ztráty je nutné zakoupit nový

Žáci prvního ročníku, ČIP obdrží v polovině září, po jeho zaplacení, ve stejném termínu obdržíte na vámi uvedený email na přihlášce, návod na zadání hesla na přihlašování a objednávky jídel přes internet.

Ztrátu čipu nahlaste co nejdříve vedoucí ŠJ, aby bylo možné výdej na tento čip zablokovat.

Rodiče si mohou vyžádat informaci, zda jejich dítě skutečně  zaplacenou stravu odebírá.

Případné dotazy vyřizuje vedoucí ŠJ 3. ZŠ Žďár nad Sázavou.

Telefonní čísla do jídelny jsou 566591427 a 736472471.

Dále si vás dovoluji upozornit na znění § 117 odst. 1 písm. b) a c) školského zákona, ze kterého vyplývá následující: žákům základní školy se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení. Družina patří mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání a tudíž se na ni nevztahuje zvýhodněné stravování /v době prázdnin/. Žákům je možno stravu zabezpečit ve ŠJ, za plnou úhradu pořizovacích cen potravin a nákladů spojených s výrobou jídla /ostatní věcné a osobní náklady/.

Dále podle vyhlášky č.107/2005 Sb.,o školním stravování v § 4 odst. 9 se první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení, považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení. Pokud to provozní podmínky zařízení školního stravování umožňují, lze si oběd v první den nemoci vyzvednout a to za úplatu ve snížené ceně /výše finančního normativu na oběd dle příslušné věkové kategorie/. Na další dny nemoci je nutné dítě odhlásit, nebo je možné stravu odebírat za plnou úhradu pořizovacích cen potravin a nákladů spojených s výrobou jídla /ostatní věcné a osobní náklady.

Plná cena oběda: 1. skupina = 57,--Kč     

                               2. skupina = 59,--Kč

                               3. skupina = 61,--Kč

                               4. skupina = 63,--Kč

V případě plánované celodenní nepřítomnosti ve vyučování, žák nemá nárok na státem zvýhodněnou cenu oběda.

Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu.

 

 

                                                           Helena Urbánková, vedoucí školní jídelny