Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola

Škola

logo 2016

Naše pravidla

Učitelé

 • Jsme profesionální, k žákům preferujeme partnerský přístup
 • Žáky vedeme cestou úcty, důvěry a slušnosti k úspěchu

Naše škola

IMG_20230209_095217598.jpg

 • poskytuje základní vzdělávání ve oborech vzdělání - základní škola a základní škola speciální
 • zřizuje běžné třídy a třídy pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • nabídka vzdělávacích programů umožňuje přizpůsobit výchovu a vzdělávání individuálním potřebám žáků
 • bezbariérová budova školy poskytuje kvalitní zázemí pro vzdělávání tělesně handicapovaných žáků
 • ve škole je zřízena přípravná třída
 • součástí školy je Školní jídelna a Školní družina

Nabídka naší školy

 • činnostní učení dle ŠVP „Tvořivá škola“
 • poradenské služby poskytované speciálním školním pedagogem
 • logopedická péče pro žáky přípravné třídy 
 • podpůrný program pro žáky s prospěchovými problémy- Národní plán obnovy
 • pravidelně realizujeme projektové dny a celoroční projekty
 • speciální metody a formy práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • nácvik osobnostně sociálních dovedností v rámci pravidelných třídnických hodin
 • zážitkové kurzy pro žáky 6.ročníku běžných tříd
 • hipoterapie, canisterapie a léčba světlem (snoezelen) pro žáky se zdravotním postižením, trampolining 
 • příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky pro žáky  9.r.  
 • trampolining pod dohledem proškolených pedagogů
 • keramický kroužek
 • zajímavé a různorodé kroužky ve spolupráci s Active SVČ Žďár nad Sázavou
 • akce Ovoce do škol  pro žáky 1.stupně                                                                                                                                              

Prostory školy 

Výuka žáků 2. stupně, probíhá v kmenových učebnách a v odborných pracovnách fyziky, chemie, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, anglického jazyka, německého jazyka, výtvarné a hudební výchovy.

Pro výuku praktických činností slouží dílny, keramická dílna, cvičný byt a učebna v přírodě.

Výuka tělesné výchovy a další sportovní aktivity probíhají v tělocvičně, škola využívá atletické hřiště sousední základní školy.

Ve škole jsou nově vybavené 2 počítačové pracovny, kmenové učebny 1.stupně a speciálních tříd ZŠ speciální jsou vybaveny interaktivní tabulí.

Kmenové učebny speciálních tříd, které jsou umístěny v přízemí školní budovy, jsou vybaveny kompenzačními pomůckami a přizpůsobeny speciálním vzdělávacím potřebám žáků.

Provozní zázemí školy tvoří školní knihovna, školní obchod a ordinace zubní lékařky.

 

certifikát