Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola

Škola

logo 2016

Naše pravidla

Učitelé

 • Jsme profesionální, kolegiální, s respektem k našim žákům
 • Žáky vedeme cestou úcty, důvěry a slušnosti k úspěchu

Žáci

 • Mluvím a jednám slušně
 • Neubližuji
 • Zdravím, prosím, děkuji
 • Poslechnu
 • Pomáhám
 • Usmívám se

Naše škola

výuka

 • poskytuje základní vzdělávání ve dvou oborech vzdělání - základní škola a základní škola speciální
 • zřizuje běžné třídy a třídy pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • nabídka vzdělávacích programů umožňuje přizpůsobit výchovu a vzdělávání individuálním potřebám žáků
 • bezbariérová budova školy poskytuje kvalitní zázemí pro vzdělávání tělesně handicapovaných žáků
 • ve škole jsou zřízeny přípravné ročníky pro děti ze znevýhodněného rodinného prostředí
 • součástí školy je Školní jídelna a Školní družina

Nabídka naší školy

 • činnostní učení dle ŠVP „Tvořivá škola“
 • poradenské služby poskytované Školním poradenským pracovištěm
 • využití počítačů ve výuce, on-line výuka na portálu Škola za školou
 • široká nabídka volitelných předmětů pro žáky běžných tříd 2.stupně 
 • logopedická péče a dyslektické kroužky
 • podpůrný program pro žáky s prospěchovými problémy
 • odpolední klub – asistovaná pomoc při přípravě na vyučování 
 • celoroční projekty a projektové dny 
 • péče o žáky s poruchami chování
 • nácvik osobnostně sociálních dovedností
 • komunitní kruhy v třídních kolektivech 1. stupně
 • startovací kurzy pro žáky 6.ročníku běžných tříd
 • hipoterapie, canisterapie a léčba světlem pro žáky se zdravotním postižením, trampolining 
 • kroužek anglického jazyka v 1. a  2.ročníku 
 • přípravka k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky pro žáky  9.r.  
 • výuka s využitím trampolíny pod dohledem proškolených pedagogů
 • keramická dílna s vypalovací pecí
 • akce Ovoce do škol  pro žáky 1.stupně 
 • zajištění pitného režimu a objednání mléčných výrobků pro žáky 1. stupně

Prostory školy

dílnyVýuka žáků probíhá v kmenových učebnách a v odborných pracovnách fyziky, chemie, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, anglického jazyka, německého jazyka, výtvarné a hudební výchovy.

Pro výuku praktických činností slouží dílny, keramická dílna, cvičný byt a učebna v přírodě.

Výuka tělesné výchovy a další sportovní aktivity probíhají v nově zrekonstruované tělocvičně, škola využívá atletické hřiště sousední základní školy.

Ve škole jsou 2 počítačové pracovny, kmenové učebny 1.stupně a speciálních tříd ZŠ speciální jsou vybaveny počítači. 

Kmenové učebny speciálních tříd, které jsou umístěny v přízemí školní budovy, jsou vybaveny kompenzačními pomůckami a přizpůsobeny speciálním vzdělávacím potřebám žáků.

Provozní zázemí školy tvoří školní knihovna, školní obchod a ordinace zubní lékařky.

 

certifikát