Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Zaměstnanci > Speciální pedagog

Školní speciální pedagog

Činnost školního speciálního pedagoga je komplexní službou, kdy ve spolupráci s vyučujícími vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vhodným přístupem a metodami práce se snaží předcházet případným budoucím problémům v rámci výchovně vzdělávacího procesu.

Zaměření

Školní speciální pedagog pracuje především s dětmi se specifickými poruchami učení

  • Dyslexie - specifická porucha čtení
  • Dysgrafie - specifická porucha psaní,  postižení grafomotorického projevu    
  • Dysortografie - specifická porucha pravopisu
  • Dyskalkulie - specifická porucha matematických dovedností
  • Poruchy koncentrace pozornosti  o ADHD o ADD
  • a s dětmi s výchovnými obtížemi 

Náplň práce

Hlavní náplní je náprava v oblastech, ve kterých má dítě největší problémy. Jedná se zejména o cvičení zaměřená na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, pozornosti, paměti, postřehu, rozvoj motoriky a grafomotoriky, komunikačních a sociálních dovedností.

Kontakt

Zákonní zástupci se mohou obrátit na speciálního pedagoga dle potřeby, a to jak telefonicky, emailem nebo osobně.

Mgr. Irena Čuhlová  1. patro vlevo na začátku chodby

Tel: 566 591 420 (školní poradenské pracoviště),

E-mail: spp@3zszdar.cz

Motto : Guyau „ Mám dvě ruce: jednu, abych stiskl dlaň těch, s nimiž kráčím, a druhou, abych zvedl ty, kteří padají “