Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Projekty školy v rámci ESF > Ukončené projekty

Ukončené projekty

UPROU – učitelé pro učitele

Projekt vychází z potřeb učitelů, škol, regionu i českého školství,  je spolufinancován Evropským sociální fondem (75%) a státním rozpočtem ČR (25%).

Cílem projektu je

  • Podpořit školy v regionu, aby dokumentovaly a vzájemně sdíleli dobrou praxi v rámci aktivit projektu
  • Iniciovat vytvoření sítě škol s inovací pedagogické práce
  • Vytvořit elektronickou platformu – zdrojem a komunikačním prostředkem pro účastníky i širší pedagogickou veřejnost v kraji
  • Vytipovat a vyškolit skupinu inovativních učitelů v metodických (konzultačních, supervizních) a lektorských dovednostech
  • Vytvořit podmínky pro to, aby takto připravení učitelé mohli metodicky působit na vlastních (i jiných) školách v oblasti stimulace spolupráce učitelů a dalších zaměstnanců škol na změnách, které budou považovat pro školy za přínosné
  • Vytvořit síť takto připravených učitelů – spolupráce s dalšími učiteli (výměna zkušeností, vzájemná podpora, učit se jeden od druhého – šíření příkladů dobré praxe) a poskytnout jim, včetně vedoucích pracovníků, průběžnou konzultační  a odbornou podporu)

Do projektu je zapojeno 15 úplných základních škol kraje Vysočina.

Projekt Tvořivá škola – české činnostní učení

Naše škola se stala jednou z 25 škol z ČR, které byly vybrány ke spolupráci na projektu Tvořivá škola – střediska činnostního učení. Hlavním účelem tohoto ryze českého projektu je šíření moderních činnostních postupů učení, které vedou k dobrému a trvalému pochopení učiva a motivují žáky pro celoživotní učení. Za zvlášť důležité považujeme, že činnosti s pomůckami významně podporují rozvoj logického myšlení, komunikace a sociálního cítění žáků. Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a je zaměřený především na dobré zvládnutí učiva matematiky, fyziky, českého a anglického jazyka.

Další projekty