Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Základní informace o realizaci výuky v souvislosti s COVID-19

Základní informace o realizaci výuky v souvislosti s COVID-19Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Žáci vstupují do budovy s  nasazeným ochranným prostředkem dýchacích cest a náhradní mají  připravený v igelitovém sáčku v aktovce. Ochranný prostředek mají žáci nasazeni ve společných prostorách školy.

Z povinnosti nosit ochranný prostředek jsou vyjmuty osoby:

  • Osoba s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.
  • Osoba, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a je schopna tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Návštěvy ve škole jsou realizovány pouze po předchozí domluvě. Návštěvník zazvoní na sekretariát školy a vyčká na příchod pracovníka školy.

Rodiče žáků a cizí osoby vstupují do školy s ochranou dýchacích cest a pouze při předem domluvené schůzce. Doprovod žáků tříd Spt, který pravidelně doprovází žáky do třídy, má nadále umožněn vstup do budovy školy s ochranou dýchacích cest. Rodiče žáků 1. ročníku se mohou účastnit slavnostního zahájení s ochranným prostředkem dýchacích cest.

 

Výuka

Vzdělávání bude probíhat zejména v kmenových třídách obvyklým způsobem, ovšem za zvýšených hygienických podmínek.

  • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
  • Umývání rukou, používání dezinfekce, používání jednorázových kapesníků a jednorázových utěrek namísto látkových ručníků. Tímto bychom chtěli požádat rodiče o zajištění papírových kapesníčků a utěrek svým dětem.
  • Minimální mísení vzdělávacích skupin, dodržování odstupů mezi žáky o přestávce.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví.