Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - po kontrole smazat > Akce školy > Akce školy 2012/2013

 

Ekobioenergo                                                                                                                       Environmentální výchova je v dnešní době samozřejmou součástí výuky na všech stupních škol. Škola proto využila nabídky teplárny SEVER  v Třebíči k červnové exkurzi v informačním centru. Tématem návštěvy i jejím cílem bylo seznámit poutavou formou s obnovitelnými zdroji energie, jejichž využívání je z hlediska budoucnosti nezbytné. Pro žáky byly připraveny  prezentace s různým pojetím této problematiky. Součástí programu se stala i prohlídka technologie kotlů na dřevní štěpku a slámu v areálu Teplárny SEVER. Závěrečný test prověřil znalosti žáků a zpětnou vazbu k exkurzi. Děti tak jistě získaly větší odpovědnost ve svém jednání vůči životnímu prostředí a k udržitelnějšímu způsobu ubývání světa. Nové znalosti a zkušenosti získané při návštěvě informačního centra mohou využít nejen při studiu, ale také v osobním životě.

 S lesníkem do lesa
     V pátek 21.června, v den letního slunovratu, se sešli čtvrťáci z naší školy a ze základní školy Švermova v lese u rybníku Křivák. Konal se tady první ročník velké akce nazvané s Lesníkem do lesa, kterou pro školáky připravil žďárský městský úřad, především pracovníci odboru životního prostředí, ale také myslivci, hasiči, policisté a další.
     Celkem deset stanovišť procházely soutěžní skupiny čtvrťáků, aby se dozvěděly obrovské množství zajímavostí o lese a aby si vyzkoušely zajímavé činnosti – například si vysadily svůj strom, měřily výšku a tloušťku stromů, poznávaly dřeviny, třídily odpady a podobně. Účastníci také viděli v činnosti zajímavý stroj – harvestor, který obrovskou rychlostí uchopí a pokácí strom, odvětví jej a nařeže na kusy.
     Zkrátka celé dopoledne poznávali les a pokud dávali dobrý pozor a byli šikovní, získali také cenné body v soutěži. Jedno naše družstvo ze 4.a vybojovalo v konkurenci deseti dalších družstev krásné třetí místo.
     Nešlo jen o soutěžení a odměny. Dospěláci, kterým není jedno, jaký vztah mají děti k přírodě, opravdu připravili skvělý a zajímavý program, který se všem přítomným určitě moc líbil a proto všem organizátorům patří velké poděkování za jejich zodpovědnou přípravu. Věříme, že za rok se akce bude opakovat a stane se pro naše město tradicí.
     Pro dokreslení atmosféry si můžete prohlédnout fotografie na našich školních stránkách.

 
Netradiční olympiáda
Ve středu 19.6. uspořádali učitelé speciálních tříd pro svoje žáky netradiční olympiádu. Děti ze tříd E a 3.D si užily na fotbalovém hřišti v Hamrech nad Sázavou krásné letní dopoledne. Po slavnostním zahájení her se nadšeně vrhly do plnění netradičních sportovních úkolů. Na každého úspěšného sportovce čekala jako překvapení chladivá zmrzlina. 

Pasování prvňáčků na čtenáře
Žáci 1.A i 1.B navštívili knihovnu Matěje Josefa Sychry, kde byli pasováni  na čtenáře. Luštili pohádkové postavy, názvy knih, doplňovali postavičky z filmových pohádek a knížek. Zahráli si s písmenky, abecedou a dotvořili pohádkovou skládačku. Po splnění mnoha úkolů byli pasováni obrovskou záložkou na čtenáře. Mimo dárečky si odnesli spoustu krásných zážitků a přihlášku do knihovny. Všichni se už těší na půjčování knížek.

Zdravá výživa do škol
Penny Market připravil pro děti základních škol osvětový projekt Zdravá výživa do škol. Ve spolupráci s výživovou poradkyní Petrou Hamerskou bude v průběhu roku 2012 a 2013 navštíveno více jak 40 škol po celé České republice. V naší škole tak tomu bylo 11. června.Projekt probíhá zábavnou formou, kdy si děti hned v praxi připravují zdravou svačinu. Hlavním cílem je prevence dětské obezity, která se šíří nejen po České republice. Mnoho rodičů již opustilo od přípravy klasické svačiny pro své děti a děti si tak kupují hotové svačiny třeba z automatů, což je často úplně špatně. Rodiče ztrácejí nad svými dětmi kontrolu v oblasti jejich stravování. Touto akcí dáváme dětem šanci pochopit základy zdravého stravování a osvojit si správné stravovací návyky.

Soutěž ve sběru použitých baterií
31. května jsme ukončili soutěž ve sběru použitých baterií. V letošním školním roce pilně sbíralo 11 tříd a celkem odevzdalo 184 kg tohoto nebezpečného odpadu. Nejlepší sběrači jsou bezkonkurenčně ti nejmenší. Na prvním místě se umístila 1. A, která donesla téměř 45 kg, na druhém místě 1. B, která nasbírala téměř 25 kg a třetí místo obsadila 5. A, která donesla 27 kg baterií. Další výsledky si můžete přečíst na nástěnce v prvním patře. Všechny zúčastněné třídy si vyberou odměny z katalogu podle množství sběru a nejlepší třída dostane v nejbližší době zajímavý dárek. Všem děkujeme za pilné sbírání a těšíme se na další kolo soutěže v příštím roce. Baterie sbíráme dál, ale nyní už nesoutěžně.

Plavecký výcvik a rehabilitační plavání
V květnu probíhá vždy jednou týdně rehabilitační plavání žáků speciálních tříd v novém Relaxačním centru ve Žďáře nad Sázavou.
Hydroterapie jako programová aktivita v naší škole není klasickým předplaveckým ani plaveckým výcvikem. Jejím úkolem je odstranit u dětí strach z vody a umožnit dětem radost z pohybu ve vodě. Dalším úkolem je celkové uvolnění pohybového aparátu dětí se zdravotními postižením, uvolnění a zklidnění dětí hyperaktivních a posilování sebevědomí po překonání strachu z vody. Plavecký výcvik absolvovali i žáci prvních, druhých a třetích tříd. Zájemci z řad dětí prvního a druhého stupně využívají volné hodiny plavání v odpoledních hodinách.
Tělesná výchova a sport je důležitým aspektem ve výchově dětí zdravých i zdravotně postižených. Pohyb ve vodě a plavání je jednou z nejprospěšnějších pohybových aktivit, která významně ovlivňuje psychický i fyzický rozvoj dětí.


Atletický čtyřboj praktických škol – okresní kolo
Okresní kolo čtyřboje proběhlo 15. května ve Velkém Meziříčí. Spolu s reprezentanty naší školy – z řad žáků speciální třídy 8.D – soutěžili chlapci a dívky z Nového Města na Moravě, Velkého Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a Velké Bíteše.
Přestože jsme vyslali pouze družstvo chlapců, obsadili jsme v celkovém hodnocení chlapeckých výkonů 2. místo díky velmi dobrým výkonům Jana Bodiho, Luboše Hodáče a Filipa Špinara, který se kvalifikoval do krajského kola. Všem patří naše poděkování za reprezentaci školy.

Srdíčko pro maminku
Ke Dni matek proběhla ve speciálních třídách výtvarná soutěž s názvem Srdíčko pro maminku. Porota neměla lehké rozhodování, protože práce byly zhotoveny nejrůznějšími technikami a všichni si na nich dali opravdu záležet.
Výsledky:
1.místo: Luboš Hodáč  - 8.D
2.místo: třída 1.E
3.místo: Simona Pohanková 3.D a  Pavel Urbánek 5.D

 

 

Snoezelen                                                                                      je multismyslová relaxační místnost nabízející širokou škálu uplatnění v zařízeních speciálně pedagogických, zdravotnických, sportovních a dalších. Snoezelen slouží k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů, k odbourávání rizikových projevů jedince, posílení schopnosti adaptace, socializace, ke snížení poruch chování, pozornosti, nesoustředěnosti, k odbourávání impulzivity, k podpoře kognitivní a emocionální složky osobnosti, přináší nové zážitky a zkušenosti. Tyto speciální prostory byly vytvořeny v rámci grantového projektu Inkluzivní škola.
     V naší škole je využíván jak pro alternativní péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,  tj. žáky se zdravotním postižením , tak pro žáky zdravé a  představuje inovaci vzdělávacích podmínek školy.
Metody práce čerpají z různých terapeutických metod jako např.
muzikoterapie, arteterapie, aromaterapie, bazální stimulace, míčkování, atd. se zaměřením na využití smyslů.


Člověk za mimořádných situací
Projektový den “Člověk za mimořádných událostí“ (22.3.)nabídl široké spektrum činností.
Besedy se členy Městské policie proběhly v přípravném ročníku, 1. a 2. ročníku na téma Sám doma a Cesta do školy. Šesté a sedmé ročníky se zabývaly pod vedením Policie ČR bezpečným internetem a speciální třídy se blíže seznámily s tímto nebezpečným povoláním.
Na akci První pomoc do škol navázala beseda pro osmé třídy se členy Integrovaného záchranného sboru s následnou prohlídkou vozu Záchranné školy. Menší žáci speciálních tříd mohli obdivovat techniku a zručnost Sboru dobrovolných hasičů z Velké Losenice. Neméně zajímavou a hlavně poučnou aktivitou bylo setkání se členy organizace  Slepíši, která ve výchovně vzdělávacím programu seznamuje zdravé děti se životem nevidomých.
V ostatním zbylém čase si žáci opakovali téma zdravovědy, např. drobná poranění, krvácení, tepelná poranění, závažná poranění, poruchy dýchání, otravy , zástavy srdce, živelné pohromy, únik chemických látek, chování při teroristických útocích. Jen škoda, že venkovním aktivitám tentokrát počasí nepřálo.

 Zlatý Ámos
při příležitosti Dne učitelů byl vyhlášen již 11. ročník ankety pro všechny žáky školy o nejoblíbenějšího učitele „Zlatý Ámos“. Hlasovat mohl každý žák školy pouze jednou a vybírat z celého učitelského kolektivu.
Výsledky:
1. stupeň
1. Markéta Svobodová
2. Marie Prokopová
3. Petr Glajc

 2.stupeň
1. Marie Podhrázká
2. Hana Dostálová, Gabriela Klementová   
 
speciální třídy
1. Jolana Krištofová
2. Miloš Moučka

 asistenti pedagoga
1. Marek Miko
2. Ilona Švomová
3. Alena Beranová, Katka Hofírková, Hana Zástěrová

 Bylo odevzdáno 73% platných hlasů. Gratulujeme!

První pomoc do škol
Projekt kraje Vysočina „První pomoc do škol" je v rámci ČR jediný, který systematicky a v takovémto rozsahu vyučuje mladé lidi zdravotnické první pomoci. Na škole probíhá v průběhu března ve třídě 8.A a 8.D. Cílem je poskytnout žákům kvalitní výuku laické zdravotnické první pomoci, se zaměřením na důležité a život zachraňující úkony, s důrazem na praktické nácviky s použitím improvizovaných pomůcek.

Velký dětský karneval
Na neděli 24.února připravili rodiče našich žáků a učitelé školy tradiční VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL. Po mnoha letech se konal opět ve žďárské sokolovně. Jinak bylo vše jako obvykle.  Prodalo se téměř čtyři sta vstupenek a bavit se přišli návštěvníci všech věkových kategorií. V tombole bylo připraveno 750 dárků od sponzorů a od rodičů a k tomu se během odpoledne losovalo dalších 40 hodnotnějších cen. O občerstvení v bufetu se staraly pracovnice sokolovny. Jako vždy se nejvíc snědlo  párků v rohlíku, které bohužel během odpoledne došly.Program se spoustou her, soutěží, hudby, tance a klaunských vystoupení, u kterých se nenudili malí ani velcí, nám zajišťovala osvědčená dvojice Fugas a Harry. Neobvyklé a velmi dobře hodnocené bylo vystoupení malých mažoretek ze Šlapánova a taneční školy Smyk ze žďárského Domu kultury. Celé dopoledne i odpoledne byli zcela vytíženi všichni organizátoři z řad rodičů a učitelů a těm patří obrovská pochvala a poděkování za skvěle odvedenou práci. Ze spousty kladných ohlasů návštěvníků lze usoudit, že ani změna prostředí nijak neovlivnila každoroční dobrou náladu a spokojenost.

Setkání s OS VerVia a jejími sponzory 

http://www.youtube.com/watch?v=OanRFE1vVmk

 Lyžařský výcvik
V lednu žáci 7.A a 7.C třídy absolvovali lyžařský výcvik.
Počasí jim ale moc nepřálo a tak na lyžích  vyrazili pouhé dva dny. Přesto  si sportu užili dost, neboť  vyzkoušeli naši novou velkou trampolínu a v tělocvičně trénovali střelbu na koš, zahráli si vybíjenou i  bonkerball.
Poslední den výcviku už nebyl sníh, ale  opět lyžováním zaplnili den – alespoň teoreticky. Navštívili   stálou expozici lyží v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě a přihlíželi  i přípravám na MS v biatlonu.
Závěrečnou tečkou za lyžařským výcvikem bylo čtvrteční rozdání vysvědčení a následující den pololetních prázdnin.

 Zápis do prvních tříd
V pátek 18.1. a v sobotu 19.1. proběhl tak jako na ostatních školách ve Žďáře nad Sázavou zápis dětí do prvních tříd. K pečlivě připravené a vyzdobené škole jsme přidali naši hlavní letošní hodnotu – úplně obyčejnou radost, úsměv a všudypřítomnou pohodu! Věřte nebo ne, fungovalo to.
U vchodu byli malí předškoláci se svými rodiči přivítáni a v doprovodu žáků z deváté třídy odešli nejprve do relaxační místnosti a poté si zaskákali na velké trampolíně, aby úplně zapomněli na trému a obavy z nového prostředí. Povedlo se. Usměvaví a uvolnění školáčci pak v zápisových třídách překvapovali paní učitelky svými znalostmi a šikovností. Děti za to dostaly nejen pochvalu, ale i malé dárky. Po tomto obřadu si zašli do Kulíškovy cukrárny. Byla to místnost určená na občerstvení a na hraní. Než si rodiče vyřídili potřebné formality v ředitelně, děti si mohly pohrát, smlsnout si na dobrůtkách, nebo se jen tak dívat na prezentaci fotografií z akcí školy. Po návratu z ředitelny se rodiče většinou připojili, dali si kávu nebo čaj a povídali si s učitelkami, nebo si hráli s dětmi. Cestou ke vchodu se ještě mohli stavit obhlédnout školní družinu, nebo si zkusit něco vyrobit v keramické dílně.
Ti nejnadšenější se ještě jednou zastavili zaskákat si na naší oblíbené trampolíně. Však si za svůj výkon tenhle dárek určitě zasloužili. A všichni odcházeli spokojeni a s úsměvem, jako by šli z příjemné návštěvy a ne od zápisu do první třídy.
Děkujeme touto cestou také místostarostovi města panu Ladislavu Bártovi za jeho příjemnou sobotní návštěvu. Jsme moc rádi, že mohl být u našeho malého úspěchu přítomen také zástupce zřizovatele.

Dny otevřených dveří
Každým rokem v lednu se na naší škole konají Dny otevřených dveří. Ty letošní byly zahájeny již ve středu 7. ledna návštěvou dětí z mateřské školy Kamarád. Malí předškoláci se v doprovodu žáků z 5.A podívali do výuky v první třídě a na naši chloubu – na trampolínu, na které běžně probíhá i výuka. Podobný program čekal i na budoucí školáky v úterý 8.1. z MŠ Pohádka a ve čtvrtek 10.1. k nám přišla MŠ Sluníčko. Další týden k nám ještě přišly děti z MŠ Vysočánek.Devadesátce dětí se návštěva moc líbila, protože se nejen dívaly, ale byly do výuky také zapojeny. A jak jinak: trampolína je uchvátila nejvíce, jen jim oči zářily!
Ve úterý 15. ledna se do školy mohli přijít podívat rodiče, či prarodiče našich školáků. Celkem 33 návštěv pobylo ve výuce v prvních třech hodinách. Nejvíce rodičů se přišlo podívat do tříd 1.A, 1.B, 3.A, 2.A, 4.A.Na odpoledne - především pro rodiče s budoucími předškoláky - připravila p.učitelka Prokopová s dětmi ukázku práce v keramické dílně a vedení školy poskytlo rodičům doprovod po budově s výkladem. Na spoustu otázek také odpovídala paní ředitelka ve své pracovně.
Přesto, že dospělých návštěvníků opět letos nebylo mnoho, učitelé i děti mají pěkný pocit z dobře připravené a uskutečněné akce.

Zpívání u stromečku
Zpívání u stromečku se neslo opět v duchu vánočních koled. Své pěvecké umění předvedli žáci 1. i 2. stupně. Na kytaru  hrál pan asistent Miko a na klavír paní učitelka Markéta Svobodová. Program  trval téměř hodinu a sledovali ho i někteří rodiče a bývalí žáci školy. Zpívání u stromečku předcházela besídka dětí ze speciálních tříd za účasti představitelů občanského sdružení Vervia , s kterou  navázala škola velmi dobrou spolupráci. Slavnostní dopoledne bylo zakončeno stolováním ve vánočně vyzdobené školní jídelně. Všem, kteří se podíleli na pěkném průběhu tohoto dne, děkujeme.

Spolupráce školy s občanským sdružením  VerVia 
    
Občanské sdružení VerVia ze Žďáru nad Sázavou věnovalo v letošním školním roce škole věcný dar – trampolínu. Ta je umístěna v samostatné místnosti, k dopravování dětí s postižením byla vybudována z prostředků školy nájezdová rampa s bezpečnostním zábradlím.
     Terapii na trampolíně lze využívat u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i dětí běžných tříd základní školy. Trampolining rozvíjí jemnou i hrubnou motoriku, prostorovou orientaci, koordinaci pohybu.  Cvičení na trampolíně stimuluje a zlepšuje lymfatický systém a napomáhají tak odplavování toxinů z organismu. Zvyšuje imunitu, dodává energii, posiluje srdce a plíce. Během cvičení se zapojují všechny svaly těla, odstraňuje napětí a křečovitost. Terapie a cvičení na trampolíně zahrnují například nácvik chůze, lezení, dechová, relaxační, balanční cvičení a polohování. Při práci, kterou vždy vede proškolený pedagog, lze využít celou škálu dalších pomůcek, například míčky, rehabilitační míče nebo polštářky. Důležitým prvkem je i hudba, ať už relaxační či rytmická.
     Díky spolupráci s Občanským sdružením Vervia můžeme nabízet  i další rehabilitační pomůcku. Jedná se o přístroj Motomed, který škole občanské sdružení zapůjčilo. Přístroj je využíván na základě doporučení lékaře při péči  o děti s tělesným postižením, a to  v rámci výuky  nebo v odpoledních hodinách v doprovodu rodičů.
     Speciální pedagogové a asistenti ze ZŠ absolvovali školení na obsluhu Motomedu přímo od dodavatele - firmy RepoReck. Rehabilitační přístroj je v provozu  od září 2011. Motomed je sofistikovaný rotoped, který umožňuje s plynule nastavitelnou dopomocí „šlapat na kole“ či trénovat paže u handicapovaných dětí, které bez dopomoci nemohou podobný pohyb vykonávat. Denně prováděný pohyb s využitím pohybového léčebného přístroje může udržovat pohyblivost, redukovat křeče, mobilizovat zbytkové síly svalů, podporovat chůzi a přispívat k dobrému pocitu a k samostatnosti.
     S oběmi rehabilitačními pomůckami se mohou zájemci seznámit v rámci Dne otevřených dveří, který se bude konat 15. ledna  2013.
Další aktivitou, kterou ve škole realizujeme díky podpoře Vervia o.s., je canisterapie určená pro žáky s těžkým zdravotním postižením,  poruchami autistického spektra a poruchami chování. 

Pečení perníčků se školní družinou
V sobotu 8. prosince se děti ze školní družiny sešly na pečení vánočních perníčků. Předvánoční atmosféru doplnil poslech koled a přiblížení několika zvyků. Děti rozkrajovaly jablíčka , aby viděly svou hvězdičku a také si zazpívaly  s doprovodem kytary. Perníčky se povedly a všichni dostali domů voňavou nadílku.

Projektový den Advent
byl jako každý rok věnovaný spoustě předvánočních činností. Žáci prvního stupně nejdříve docvičovali  vánoční představení pro veřejnost i své spolužáky, poté 4.A vařila s panem učitelem povidlovou polévku, 1.A vytvářela krásné Betlémy, 3.D pekla linecké cukroví, 7.E  probrala s využitím interaktivní tabule  lidové zvyky  a tradice. Tak podobně to vypadalo i v ostatních třídách.  Starší žáci se vypravili na vánoční výstavu na Tvrz a do výrobny svíček. Před obědem se objevil Mikuláš s čertem a anděly, aby navštívil třídy 1. stupně a přípravné třídy a hodným dětem rozdal sladkosti. Poté všichni pracovali na výzdobě svých tříd a školy.

Exkurze do Parlamentu České republiky 
Dne 27.11.jela třída 9.A  na exkurzi do Poslanecké sněmovny.
Co to vlastně je  Poslanecká  sněmovna?? Poslanecká sněmovna, je Dolní komora Parlamentu České republiky, v ústavě označovaná jen jako Parlament. Má 200 poslanců volených na 4 roky.Poslanci rozhodují o různých návrzích, když návrh odsouhlasí, pošlou ho do senátu. Projde-li návrh senátem, je poslán prezidentovi.Pokud prezident návrh odsouhlasí, je návrh platný.A kde bychom mohli najít Poslaneckou sněmovnu?? Nachází na Malé Straně v Praze, ve třech blocích domů a paláců v oblasti mezi Malostranským a Valdštejnským náměstím, kolem Sněmovní a Thunovské ulice.
Prohlídka byla zajímavá a poučná. Paní průvodkyně byla milá a hodná. Exkurze se všem moc
líbila.

Tonda obal na cestách
Tato ekologická aktivita proběhla 26. listopadu. Zúčastnili se jí žáci 1. stupně.Děti si během jedné vyučovací hodiny připomněly zásady třídění odpadu a dozvěděly  se o jejich dalším využití. Seznámily se se základními druhy odpadu a několika příklady recyklovaných výrobků z nich. Zábavnou formou si na konci hodiny prověřily svoje vědomosti – třídily odpad do barevných kontejnerů.

Vánoční výzdoba OC Convent
Na konci listopadu žáci 9. ročníku instalovali vánoční výzdobu ze svých výrobků u schodiště obchodního centra Convent. Doufáme, že výstava udělá radost nejen žákům, kteří tam najdou své práce, ale i všem kolemjdoucím. Děkujeme všem, kteří se na tak nápadité, pěkné a zářivé výzdobě pod vedením. p. učitelky Šorfové podíleli.

Exkurze do brněnského pavilonu Anthropos
Ve čtvrtek 15. listopadu  vyrazili žáci 6. ročníku na tematickou dějepisnou exkurzi do brněnského Pavilonu Anthropos. Ptáte se, co je to Pavilon Anthropos? Jde o pobočku Moravského zemského muzea, která vystavuje a zpřístupňuje nejstarší dějiny člověka a pravěké Moravy. Ve vstupní části se děti dozvěděly zajímavé informace o našich nejbližších příbuzných – primátech, ve 2. poschodí se ocitly v období lovců a sběračů. Největší zájem vyvolala rekonstrukce mamuta v životní velikosti a ukázky nejstaršího umění: kopie Venuší a maleb z jeskyně Lascaux ve Francii a skalního stropu z Altamiry ve Španělsku. Výklad paní průvodkyně byl svižný, přehledný a velice zajímavý. Přiblížila nám celý život pravěkých lidí. Tento den byl pro naše šesťáky zajisté velmi poučný a zajímavý.

Okresní kolo žactva ZŠ – Netradiční pětiboj
Ve středu 14.listopadu se v Sokolovně utkala tříčlenná družstva žáků 1.stupně základních škol celého okresu v Netradičním pětiboji. Naši školu reprezentovalo z každého ročníku jedno družstvo dívek a jedno družstvo chlapců. Téměř všechna družstva se vrátila s medailí. Zlatou mají dívky ze 3.A a ze 4.A, stříbro vybojovali chlapci ze 4.A. Všem osmnácti sportovcům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

 Výtvarná soutěž - Namaluj si svůj strom
Do soutěže se zapojili žáci celé školy a bylo vystaveno 127 vybraných prací.

Strašidelný Halloween
V úterý 30.října  se ve školní knihovně konal již třetí Strašidelný Halloween. Akce byla velmi úspěšná  a zúčastnily se ho děti z prvního stupně, speciálních tříd a přípravné třídy. A bylo opravdu z čeho vybírat. Ve výtvarné dílně si děti vyráběly dýně z papíru, pavoučky a duchy. Před knihovnou na ně čekaly soutěže. Všichni se balili do toaletního papíru jako mumie, strojili se do starých věcí jako strašáci nebo kreslili na velký arch papíru toho nejstrašlivějšího ducha. Za svoji píli získali sladkou odměnu. Na chodbě pak byla připravena hra v podobě halloweenských kuželek, o kousek dál si děti skládaly a lepily tajemný obrázek s halloweenskou tématikou. Na závěr každý navštívil jeskyni s ježibabou, která v truhle ukrývala drobné odměny v podobě tužek. Ježibaba byla opravdu hrůzostrašná, proto se vstup do jeskyně u některých neobešel bez slziček. Všichni se však statečně snažili odpovědět na záludné hádanky. U nejmenších dětí z přípravné třídy se ježibaba spokojila jen s tím, jestli zlobí či ne. A tak si z košíčku mohly vytáhnout sladkou dobrotu.
Akce byla velmi úspěšná, navštívilo ji kolem 70 dětí. Děkujeme všem učitelům a asistentům pedagoga za pomoc při přípravě a organizaci celé akce.

Projektový den                                                                                                                                          pod názvem průřezová témata se konal 24.10. Třídní učitelé se svými žáky uskutečnili mnoho zajímavých nápadů z oblasti osobnostní výchovy, výchovy demokratického občana, multikulturní výchovy, mediální i enviromentální výchovy a výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Nejmladší děti se učily spolupráci, trpělivosti a pečlivosti při plnění úkolů. Ty větší probíraly etiketu, tvořily časopis, zabývaly se reklamou. Na řadu přišla i romská, indiánská  a anglická kultura, státy Evropské unie. Mezi nejzajímavější akce patřila návštěva věže sv. Prokopa.

 Dravci, sovy a člověk
12. října se v tělocvičně školy konal zábavný vzdělávací ekoprogram s živými ptáky a s jejich předvedením ve volném letu. Zábavou formou nám byl představen pestrý výběr dravců a sov. Ptáci létali těsně nad hlavami, přilétali na ruku žákům i učitelům. Dozvěděli jsme se, v které pohádce jsme mohli dravce vidět, kde je můžeme potkat ve svém okolí, proč výr nemá rád hlazení a spoustu dalších zajímavostí.Pořadem provázel Jan Brož ze Sokolnického dvora Falker z Horního Dvorce u Strmilova.

 Házená z Nového Veselí
- moderní dynamický kolektivní sport, tréninky v nové sportovní hale, zahraniční i domácí turnaje, rozvoj rychlosti,vytrvalosti a obratnosti – to a ještě spoustu dalších informací jsme se dozvěděli při názorné ukázce v tělocvičně školy. Mladší žáci se svými trenéry zapojili do rozcvičky naše žáky a poté nastal opravdový souboj  družstev. Po vyčerpávajícím boji byli žáci odměněni a zajisté mnozí pojali myšlenku se sportování v Novém Veselí zúčastnit.

Podzimní radovánky, aneb trošku jiná drakiáda
Na sobotu 6.října jsme si objednali luxusní podzimní počasí. Hřejivé sluníčko a dosti čerstvý vítr vylákal na devadesát dětí, rodičů a učitelů k oblíbenému žďárskému místu u Mamlase. SRPŠ ve spolupráci s učiteli tady uspořádalo již třetí letošní akci pro rodinné týmy. Po zimních a jarních radovánkách přišly na řadu i podzimní spojené s oblíbenou drakiádou.
Cestou od studánky Klafar hledaly děti s rodiči hnízda s písmenky, aby z nich složily heslo DRAKIÁDA. U Mamlase už čekala na týmy rodičů s dětmi překážková dráha. Po jejím proběhnutí už se k obloze vznesly desítky draků, aby vzdorovaly místy hodně silnému větru. Mezitím si mohly děti zasoutěžit v nejrůznějších přírodních disciplínách – od hodu bramborou přes srážení špalíků, nebo odpalování šišek až po házení dřevěných kostek nebo kaštanů na cíl. Když už byl připraven i oheň, mohl si každý účastník opéct buřtík a pro ty, co vydrželi až do konce, byly v popelu také upečené brambory. Na závěr dostal každý malý diplom na památku a drobnou sladkost. Letošní podzimní radovánky se opravdu vydařily.

Podzimní den
Během sobotního dopoledne se ve škole konala akce s názvem Podzimní den, která byla připravena pro děti speciálních tříd, prvního stupně a přípravné třídy. Celkem se zúčastnilo 18 dětí a na všechny čekal bohatý program. Začalo se povídáním o podzimu, hádankami a básničkami s podzimní tématikou. Pak si všichni společnými silami upekli jablečný závin. Ve třídách pak na děti čekaly výtvarné dílničky – vyráběla se zvířátka z kaštanů, malovalo se podzimní ovoce a na interaktivní tabuli byly připraveny podzimní úkoly. Na závěr pak všichni ochutnali upečený závin.

Canisterapie
probíhá na naší škole díky občanskému sdružení VerVia. Terapie probíhá pod vedením terapeutek z občanského sdružení Kamarád z Bílku u Chotěboře ve spolupráci s vyučujícími. Pro děti jsou připraveny různé hry, aby děti co nevíce poznaly psy a věděly, jak se o ně starat a jak se k nim chovat. Zároveň má canisterapie velký vliv na psychiku, přispívá k duševní rovnováze a motivaci. Rozvíjí také hrubou a jemnou motoriku, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru a čase, pomáhá při nácviku koncentrace a paměti, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou. Působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k pohybu.
Oběma občanským sdružením děkujeme.

Ztraceni v džungli
V úterý 4.září se vydala třída šestá A na výlet. Při letu nad rovníkovou Afrikou začalo letadlo ztrácet výšku a zřítilo se do neprostupné džungle. Hořící trosky stroje, výbuchy palivových nádrží, všude hustý dým, zbytky zavazadel rozházené široko daleko a do toho křik a nářek zraněných… Přesně tohle prožily děti na začátku svého dvoudenního zážitkového kurzu se svými pedagogy. Vše bylo ovšem jen věrohodně nainscenované, aby se celá parta mohla stmelovat, stejně jako trosečníci v hloubi džungle. Celé dva dny provázené hřejivým sluníčkem babího léta se potom v táborové základně v Olešné u Nového Města na novopečené žáky druhého stupně valily spousty úkolů, problémů, tvořivých činností, ale hlavně her, u kterých museli prokázat, jestli budou dobrým týmem. Už po prvních hodinách bylo lektorům z řad pedagogů i učitelům jasné, že tahle třída má velmi dobře nakročeno a že si dva dny akčního programu společně skvěle užije. Vysoko hodnoceným zážitkem byla noční hra, při které se většina opravdu hodně bála. Území, kterým měl každý projít se zapálenou svíčkou od ohně počátku ke zvonu nového startu totiž strážil hrůzu nahánějící duch džungle a pokud spatřil kohokoli v pohybu, sfouknutím svíčky ukončil jeho život. I druhý den byl plný překvapení – spolupráce v týmových hrách palma a monstra byla nezbytná, stejně jako u hadího klubka či Gordického uzlu. Výtvarné cítění a spolupráci ve skupině děti dokázaly při tvorbě velkého třídního totemu a také při malování kamenných talismanů. Přesto, že občas bylo nutné řešit nějaký dětský prohřešek, za celkové nadšení, vzájemné poznávání a týmovou spolupráci si rozhodně všichni zaslouží obrovskou pochvalu. Stejně tak i tým pěti pedagogů, kteří ač unaveni, odjížděli s nádherným hřejivým pocitem, že se povedla další skvělá akce. Touto cestou také děkujeme správcové táborové základny paní Zdražilové za výbornou domácí kuchyni a velmi vstřícný přístup. A co říci závěrem? Že trosečníci, ztracení v džungli, si dokázali se všemi nástrahami poradit a tuhle výpravu přežili!