Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - po kontrole smazat > Akce školy > Akce školy 2013/2014

Školní rok 2013/14

Poslední dny školního roku
V tyto dny se tradičně hodnotili nejlepší žáci školy. Sladkou odměnu, drobné upomínkové předměty a poukázku na nákup do obchodu v hodnotě 100 Kč dostalo tentokrát 31 žáků. Současně byla vyhodnocena soutěž ve sběru baterií a cenu pro vítěze – krabici plnou nanuků  - vyhrála 2.A. Kulturním programem žáků 1. stupně byla akce zakončena.
Největší očekávání však v tento den vládlo v devátých třídách. Rozloučení s „deváťáky“ proběhlo ve slavnostní náladě na žďárské radnici za účasti pana místostarosty Bárty, vedení školy, třídních učitelů. Nechyběli samozřejmě rodiče  i slzičky dojetí.

 Projektové dny dopravní výchovy

V pondělí 23. června jsme uspořádali ve třídách prvního stupně projektový den dopravní výchovy s názvem Děti, pozor, červená. Tento kurz byl zaměřen na chování chodců a cyklistů v silničním provozu. Děti řešily situace na chodnících, stezkách pro chodce i při pohybu na silnici.  Zopakovaly si názvy a význam dopravních značek, poznávaly povinné vybavení jízdního kola a zkoušely řešit situace na křižovatkách. Prakticky si vyzkoušely jízdu zručnosti na přestávkovém hřišti za školou a zajezdily si na dopravním hřišti na ulici Okružní. Před hlavními prázdninami se jim taková akce náramně hodila.
V úterý 24. června podobná akce s názvem Cyklista na silnici čekala i žáky 2. stupně. Starší žáci se zaměřili na chování cyklistů v silničním provozu. Zopakovali si také názvy a význam dopravních značek, probírali povinné vybavení jízdního kola a zkoušeli řešit modelové situace na křižovatkách. Prakticky si vyzkoušeli jízdu zručnosti na přestávkovém hřišti za školou a zajezdili si na dopravním hřišti na ulici Okružní. Každá minuta dopravní výchovy se všem těmto žákům mnohokrát vrátí.

Výherci sběru plastových víček - školní kolo

Do soutěže se zapojilo 14 tříd. Žáci nasbírali celkem 123 650g víček, průměr na žáka činil            10 345 g.

Pořadí Třída Celkem(g) Průměr (g)
1. 5.D 24 960 3 566
2. 2.B 24 770 2 064
3. 2.A 23 850 1 084

Výherci sběru baterií  - školní kolo

Do soutěže se zapojilo 8 tříd. Žáci nasbírali celkem  170 029 g baterií, průměr na žáka činil          11 936 gramů.

Pořadí Třída Celkem (g) Průměr (g)
1. 2.A 94 241 4 284
2. 4.D 20 103 3 351
3. 5.D 12 189 1 741

Sportovní hry mládeže

Žáci 7.D a 9.D – Petr Šimek, David Vencálek a Filip Špinar se 21. května zúčastnili okresního kola atletického čtyřboje praktických škol ve Velkém Meziříčí. Ve vyrovnané konkurenci bojovali chlapci ze všech sil. Petr Šimek obsadil 3. místo v těžké disciplíně – v běhu na 1500 metrů. Filip Špinar postupuje do krajského kola z výborného 2. místa. Přejeme hodně dalších sportovních úspěchů a děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

null

Projekt Střední školy technické ve Žďáře n. S.

V rámci projektu Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost měly všechny třídy 2. stupně možnost vyzkoušet si, jak probíhá výuka na střední škole technické v našem městě. Každé třídě byl přidělen jiný obor, dle náročnosti. Žáci z 6. ročníku si mohli vyzkoušet práci v truhlářské dílně a vyrobit si do kuchyně vařečky a prkénko na krájení. Sedmáci využili své znalosti geometrie a zhotovili pěknou krabičku z plechu. Osmé třídy byly seznámeny s učebnou slaboproudu, kde si všichni sestrojili elektrickou hrací kostku. Práce byly vykonávány pod odborným dohledem.

Projektový den EVVO ke Dni Země

proběhl v pátek 9. května. Tentokrát jsme se po krátké odmlce věnovali tématu odpadového hospodářství. Starší žáci se zaměřili především na netradiční odpadové suroviny – elektroodpad, baterie, toner, zářivkové trubice a úsporné žárovky, bioodpad, barevné kovy, odpadní vody apod. a především jejich následné využití. Třída 6.A a 7.A v rámci projektu navštívila biospalovnu.Další témata se týkala  využití trvalých přírodních zdrojů energie.
Žáci nižších ročníků se seznámili s celkovou koncepcí sběru odpadních surovin v našem městě a v naší škole a s jejich využitím. Některé třídy zmapovaly rozmístění kontejnerů v různých částech města, využily internetových stránek Tonda obal na cestách a v části dopoledne se věnovaly úklidu okolí stezky u Konventu, navzdory nepříznivému počasí. Součástí projektu se stal a i anketa zaměřená na odpad.

Kytička pro maminku

K svátku maminek proběhla ve speciálních třídách výtvarná soutěž s názvem Kytička pro maminku. Porota pozitivně hodnotila velice zajímavé nápady a výtvarná ztvárnění. Žáci různými technikami zdobili svoje výkresy.
První místo obsadila třída 2.E a Simona Pohanková ze 4.D, o druhé místo se dělí třída 3.E a Adéla Mazourková ze 7.D. Třetí místo získala Karolína Šislerová a Vladimír Jirásek z 9.D. Pochvalu si zaslouží všichni, kteří se soutěže zúčastnili. Chtěli jsme takto poděkovat všem maminkám.

Zlatý Ámos 2014

Ke dni učitelů proběhla jako každoročně anketa Zlatý Ámos. Žáci volili z řad pedagogů a asistentů své nejoblíbenější.
Výsledky:
Vyučující 1. stupně:
1. místo: Marie Prokopová, 2. místo: Markéta Svobodová, 3. místo: Petr Glajc
Vyučující 2. stupně:
1. místo: Hana Králíčková, 2. místo: Zdeňka Kulhánková, 3 místo: Hana Dostálová
Vyučující speciálních tříd:
1. místo: Jolana Krištofová, 2. místo: Miloš Moučka, 3. místo: Lenka Seidlerová
Pedagogičtí asistenti:
1. místo: Marek Miko, 2. místo: Radka Šímová, 3. místo: Hana Zástěrová
Zároveň v tento den popřáli zástupci rodičů všem pedagogickým pracovníkům.

Výstava v OC Convent
V obchodním centru Convent se naše škola prezentuje krásnou velikonoční výstavkou. Pokud se tam nestihnete podívat, navštivte fotogalerii webových stránek školy.

 První pomoc do škol

Tak jako v loňském školním roce, tak i letos proběhla na škole akce pro žáky 8. tříd – První pomoc do škol. Jedná se o projekt kraje Vysočina. Na škole se uskutečnil v průběhu měsíce února a března ve třídě 8.A a 8.D. Cílem bylo poskytnout žákům výuku laické zdravotnické první pomoci se zaměřením na důležité a život zachraňující úkony, s důrazem na praktické nácviky s použitím improvizovaných pomůcek. Svoje zdravotnické školení první pomoci měl i celý pedagogický sbor.

 Poděkování

Děkujeme paní Švandové za krásný dar pro speciální třídy – vlastnoručně ušitou hrací kostku a kostku pro rozvoj jemné motoriky .

Projektový den Chování člověka za mimořádných událostí

proběhl v pátek před jarními prázdninami. Žáci se zúčastnili mnoha zajímavých aktivit. Besedy se členy Městské policie proběhly v přípravném ročníku a v 1.A, 2.A na téma – bezpečná cesta do školy, chování v třídním kolektivu a chování v kyberprostoru – mobily, PC. Zajímavá byla ukázka práce se psy v naší učebně v přírodě. Osmé ročníky si názorně zopakovaly zásady první pomoci se členy Integrovaného záchranného systému, včetně prohlídky vozu Záchranné služby. Žáci 6., 7., a 9. ročníku podnikli exkurzi na pracoviště Hasičského záchranného sboru na Jamské ulici. 9.A tento den odjela do Jihlavy blíže se seznámit s činností Integrovaného záchranného systému. Kromě toho každý ročník probral daná témata z oblasti zdravovědy a mimořádných situací (nebezpečí doma a venku, požáry, živelné pohromy, teroristické útoky, únik chemických látek). Vyučování bylo zakončeno poučením žáků o bezpečnosti o jarních prázdninách.

 Netradiční olympijské hry

      Pod dojmem ukončených zimních OH 2014 v Soči se rozhodli někteří učitelé a žáci naší školy také poměřit své sportovní dovednosti a uspořádat si netradiční zimní olympiádu. Třídy E, 4.D,5.D a děti z přípravného ročníku vytvořily 5 týmů, každý v barvě jednoho olympijského kruhu, a  za pomoci třídních učitelů se celý týden pilně připravovaly na velké sportovní klání.Jednotlivé týmy si vyrobily vlastní vlajku, vymyslely pokřik, kterým se prezentovaly na velkém zahájení OH ve škole v pátek 28.2.2014.   Zahajovací ceremoniál proběhl dle oficiálních náležitostí skutečných olympijských her. Zazněla hymna pořádající země, slavnostní fanfáry doprovodily příchod olympijské vlajky a plamene, jenž měl zažehnout olympijský oheň. Dominik Bednář jménem všech sportovců složil přísahu, že se bude soutěžit čestně a podle pravidel. Soutěžními disciplínami bylo krasobruslení, skoky a sjezd na lyžích, na saních, běh na lyžích, biatlon a samozřejmě hokej. Ačkoliv všechny disciplíny byly pojaty trochu netradičně, všichni zúčastnění sportovci se s nimi velmi dobře poprali. Za jejich zvládnutí a „fair play“  na závěr všechny týmy vystoupily na stupně vítězů. Kromě sladkosti, diplomu a zlaté medaile si všichni odnesli pěkný zážitek a dobrou náladu.  Protože jsme již velmi dobře připravení a zkušení sportovci, tak se těšíme na olympiádu letní. Sportu zdar.

 Veselé zoubky

DM preventivní program „Veselé zoubky“ proběhl 18. února a byl určen žákům 1.A a 1.B. V rámci vyučování proběhla edukativní hodina s využitím interaktivní tabule. Žáci si osvojovali techniku správného čištění chrupu a také zásady správné péče o chrup, a to s pomocí zábavně-vzdělávacího filmu s Hurvínkem a Máničkou. Děti společně vyplnily pracovní list a nakonec obdržely dárkový balíček. Balíček obsahoval kartáček na zuby, zubní pastu, žvýkačky, kryt na kartáček a přesýpací hodiny na měření doby čištění zubů.

Zápis dětí do prvních tříd

V pátek 24.1. a v sobotu 25.1. jsme prožili u zápisu dětí do první třídy opět nádherné chvíle plné pohody, radosti a nepředstíraných úsměvů. Úsměv na tváři pedagoga působí jako balzám nejen na děti, ale i na rodiče.
A výsledek byl znát: usměvaví a spokojení předškoláci i jejich rodiče. Číslo 32 je letos smutnější o velké množství odkladů. Budeme doufat, že se k nám dodatečně přihlásí děti zapsané v jiných školách.
Obrovské poděkování patří všem, kdo se na letošním zápisu podíleli! Byli jste všichni skvělí! I v tomto roce se potvrdilo, že osud naší školy není lhostejný pedagogům ze všech částí – učitelům i asistentům z prvního a druhého stupně i speciálních tříd, školní družiny a ŠPP J Za pěknou spolupráci děkujeme také žákům 9.A!

Velký dětský karneval

Nedělní odpoledne 19. ledna patřilo karnevalovému rejdění ve žďárské Sokolovně. Konal se tady další tradiční Velký dětský karneval, který už mnoho let pořádají rodiče ve spolupráci s učiteli  naší základní školy. Toho letošního se zúčastnilo necelých 600 účastníků a zajišťovala jej třicítka pořadatelů. Program na jevišti obstarala firma Divadlo Honzy Petráše z Chrudimi. Výjimečná byla letošní tombola. Sice se prodalo jen 500 losů, ale ceny stály za to. V hlavním slosování se objevil například tablet, dotykový mobil, nebo přehrávač MP4. K dobré náladě přispělo i chutné občerstvení, které tradičně zajišťovali naši pedagogové. Všem, kdo přispěli ke zdárnému průběhu celé akce, patří obrovské poděkování, stejně jako spoustě rodičů, kteří poslali dárky do tomboly. Moc si vážíme ochoty všech, kdo věnují kus svého volného času pro spokojenost a rozzářené oči našich dětí.

 

Trojboj

Ve středu 15. ledna se naše žákyně 2. stupně zúčastnily oblastního kola trojboje v místní Sokolovně. Míša Komzáková z 9.A obsadila 1. místo. Gratulujeme!

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 16.ledna se do školy mohli přijít podívat rodiče, či prarodiče našich školáků. Návštěvy pobyly ve výuce v prvních třech hodinách. Nejvíce rodičů se přišlo podívat do tříd 1.A, 2.B, 2.A, 5.A, 5.D.
Na odpoledne - především pro rodiče s budoucími předškoláky – byly připraveny ve škole ukázky zájmových činností školní družiny a také aktivita na trampolíně s paní učitelkou Svobodovou. Vedení školy poskytlo rodičům doprovod po budově s výkladem. Na spoustu otázek také odpovídala paní ředitelka ve své pracovně.
Přesto, že dospělých návštěvníků nebylo mnoho, učitelé i děti mají pěkný pocit z dobře připravené a uskutečněné akce.

null 

Byli u nás předškoláci

V prvním lednovém týdnu proběhla první část Dne otevřených dveří v naší škole. Pozvali jsme předškoláky z mateřských škol do výuky žáků 1.stupně. V úterý připravily ukázky hodin pro 23 dětí z mateřské školy Kamarád paní učitelka Stará a třída 3.A, paní učitelka Svobodová a třída 1.A a pan učitel Glajc s dětmi z 5.A. Ve středu jsme pozvali 13 děti z mateřské školy Vysočánek a výuku angličtiny jim předvedly paní učitelka Klementová a děti ze 4.A a tělocvik paní učitelka Procházková s dětmi z 1.B. Čtvrtek patřil návštěvě 28 dětí z mateřské školy Pohádka, které se podívaly na trampolínu s paní učitelkou Seidlerovou, do výuky informatiky dětí z 5.A s paní učitelkou Humlíčkovou a do třídy 1.A s paní učitelkou Svobodovou. Průvodce dělali dětem ze školek vybraní žáci z 5.A a 4.A a nutno říct, že svůj úkol zvládli velmi dobře. Všechny hodiny byly opravdu pečlivě připraveny a paní učitelky i žáci si zaslouží velké poděkování a pochvalu. Malým předškolákům i jejich učitelkám se u nás moc líbilo a všichni odcházeli se zářícíma očima. Třeba se s některými z nich potkáme u zápisu do 1.tříd nebo v září ve škole.

Předvánoční čas

na naší škole se odehrával ve znamení výzdoby tříd a chodeb, nacvičování pásma písniček a dalších aktivit pro poslední školní den před odchodem na zasloužené zimní prázdniny. Páteční dopoledne začalo besídkou speciálních tříd, kde se setkaly děti s pozvanými sponzory sdružení Vervia, aby jim poděkovaly svým nacvičeným programem za dar pod stromeček - interaktivní sluníčko do místnosti s trampolínou. Mnohé třídy měly svá vánoční posezení, aby pak následně shlédly pásmo pod společným svátečně ozdobeným stromkem. Zpívání pod stromečkem se zúčastnili i někteří bývalí žáci a rodiče žáků. Celou školou se nesly koledy a písničky se zimní tématikou. Školní den, tentokrát příjemně kratší, byl zakončen slavnostním stolováním ve školní jídelně.

Vánoční dílnička

V sobotu 14.12.2013 v dopoledních hodinách se v naší škole sešly děti z přípravného ročníku, 1.B, tříd D a E. Rozdělily se do čtyř družstev a společně plnily vánoční úkoly, které pro ně připravili speciální pedagogové. Vyrobily si vánoční stromeček z papíru,v kuchyňce upekly cukroví, v šatnách si vyzkoušely zimní sporty. Nakonec si děti užily ještě zimní radovánky na trampolíně.
Příjemné setkání jsme zakončili společným zpíváním vánočních koled.

Projektový den Advent

probíhá každoročně v období Mikuláše. Začátek dne je věnován projektovým aktivitám pod vedením třídních i netřídních učitelů. Žáci zdobí třídy a chodby, pečou perníčky, vyprávějí si o vánočních tradicích, zdobí stromky, navštěvují výstavy, pracují s interaktivní tabulí nebo zkouší svou dovednost na pekelné trampolíně. Konec projektového dne patří vždy řádění  čertů, andělů a Mikulášů – převlečených žáků 9. tříd. Děti z přípravného ročníku a prvních tříd dostávají jejich perníkové postavičky, ostatní podle uvážení třídních učitelů. Někteří v tento den projevují mimořádnou odvahu, ale je mnoho těch, kteří si nejsou zcela jisti svým chováním...

Advent v OC Convent

Přiblížil se čas Adventu a žáci 2. stupně naší školy opět přispěli svými pracemi k vánoční výzdobě OC Convent. V 1. patře připravili výstavu s podtextem "Andělské vánoce". Doufáme, že vystavené výrobky budou nejen inspirací pro tvůrčí tvoření kolemjdoucích, ale že zalahodí oku, pohladí na duši a pomohou nasát tu správnou vánoční atmosféru.

Krajské kolo čtyřboje

Dne 23.11. se Tomáš Lysák ze 7.A, Zdeňka Zezuláková z 8.A a Míša Komzáková z 9.A naší školy účastnili krajského kola čtyřboje v Havlíčkově Brodě.
Byli úspěšní, neboť v kategorii dívek obsadila Míša 2. místo a Zdeňka místo 1. Gratulujeme.

Projektový den – průřezová témata

se konal 1. listopadu. Žáci se pod vedením svého třídního učitele zabývali různými tématy, která jsou určena  Školním vzdělávacím plánem. Tak například v osobnostně sociální výchově zkoumali sami sebe a svou rodinu. V mediální výchově vyhledávali komunikační média, posoudili vhodnost, četnost, oblíbenost nebo neoblíbenost reklam a jejich vliv na člověka.Ve výchově k evropským a globálním souvislostem si zopakovali některé naše a zahraniční státní symboly a chování k nim, porovnávali jednotlivé vybrané země. Výchova demokratického občana byla zaměřena na dětská práva a povinnosti, využití dotazníků při sebepoznávání. V multikulurní výchově se žáci zabývali např. Japonskem, jiní Anglií a  připravili si anglický čaj o páté a tousty s marmeládou. Enviromentální výchova proběhla ve znamení  ochrany přírody v souvislosti s tříděním odpadů.


Strašidelný Halloween

V rámci projektového dne se v pátek 1. listopadu uskutečnil již čtvrtý Strašidelný Halloween. Ve třetím patře na všechny žáky z prvního stupně a speciálních tříd čekala celá řada soutěží a stanovišť s halloweenskou tématikou. Opět si děty mohly namalovat svého ducha, zabalit si svoji mumii do toaletního papíru, zahrát si halloweenské kuželky, trefit upíra, závodit s pavouky nebo si složit puzzle. Každý malý návštěvník si mohl v halloweenské výtvarné dílně vyzdobit papírovou dýni, vybarvit strašidelný obrázek nebo vyrobit svého papírového ducha. Spoustu legrace si děti užily u halloweenské angličtiny. Při hře Trick or Treat se mezi soutěžícími najednou procházeli upíři, namaskovaní duchové, zombie nebo čarodějnice. Největší odvážlivci mohli na závěr navštívit starou čarodějnici v tajemné jeskyni. Kdo se strašidelně zasmál a odpověděl správně na hádanku, získal sladkou odměnu. Sladká dobrota a obrázek byla na závěr připravena pro všechny děti.
Poděkování patří všem učitelům, kteří pomohli s přípravou a také třídě 9.A, která celou akci zajišťovala organizačně.

Víčka pro Jiříčka

Rodiče a učitelé naší školy pro vás připravili soutěž ve sbírání víček od pat lahví. Je to pro 14 letého chlapce Jiříka Hagelbauera  z Chomutova.  Chlapec chodí do 8 třídy speciální školy v Chomutově. Chlapec je hodně postižen, je nechodící a u každé zákeřnější nemoci musí být uveden do umělého spánku. Proto jsme se mu rozhodli pomoct. Vyhlašujeme soutěž Víčka pro Jiříčka. Soutěžit bude kolektiv tříd a na konci školního roku nejlepší třídu odměníme. Žáci mohou nosit víčka každý pátek před první hodinou do třídy k paní učitelce Krištofové do 5D.Víčka budou igelitových sáčcích a v nich bude vložen lísteček s příjmením a třídou, abychom mohli vše pečlivě zaznamenávat. Prosím o dodržování pravidel. Každému kolektivu přejeme hodně zdaru.
Za rodiče Pospíchalova Olga

 Sportovní čtyřboj

Ve středu 16. října se na žďárské 5. ZŠ konal sportovní čtyřboj. Soutěžilo se ve šplhu, skoku z místa, člunkovém běhu a hodu medicinbalem. Celkem bylo 144 závodníků. Také žáci naší školy se této soutěže zúčastnili a umístili se na předních pozicích.
Chlapci
kategorie ročníku 2000-2001  -  2.místo Daniel Fusek ze 7.A
kategorie ročníku 1998-1999  -  2. místo z 9.A Daniel Donát, který byl ze všech závodníků nejrychlejší ve šplhu
Dívky
kategorie 1999-1998 – 1. místo Zdeňka Zezuláková z 8.A
Umístění ostatních závodníků najdete na nástěnce soutěží v respíriu.
Gratulujeme k velmi pěkným výsledkům a děkujeme všem závodníkům za reprezentaci školy.

Náš turecký asistent

Až z Turecka k nám přiletěl 13. září náš nový asistent pedagoga, a to na dva měsíce.Jmenuje se Yusuf Erdem Ipek , je mu 24 let. Jeho profesí je učitel matematiky a angličtiny. Pracoval 3 roky jako učitel na soukromé škole v kursech a cvičeních. Zajímá ho hudba a fotografování. Moc se na nás těšil  a chce se naučit hodně o našem životním stylu, kultuře a pohostinnosti, o které se dozvěděl od naší bývalé asistentky Sinem. Pobyt Yusufa je v rámci programu Comenius. Tento program  nabízí různorodé aktivity: mobility žáků a učitelů, různé typy partnerských projektů, další možnosti vzdělávání žáků i učitelů a v neposlední řadě i získání asistentů ze zahraničí. Naše škola započala s projekty Comenius v roce 2009.

  Se SRPŠ za podzimními skřítky

Trošku chladné a poněkud větrné,ale jinak krásné počasí provázelo v sobotu 5.10.2013 další společnou akci SRPŠ a pedagogických pracovníků pro děti naší školy a jejich rodiče. Tentokrát byl naplánován výlet do podzimní přírody. Každý se mohl rozhodnout, zda vyrazí pěšky nebo na kole. Většina dala přednost pěší chůzi, ale měli jsme i cyklisty. Přivítání účastníků předsedkyní SRPŠ paní Pospíchalovou proběhlo v areálu Zahrady Vysočina a odtud se všichni vydali na první kontrolní stanoviště k Hamroňovi. Po překonání nástrah zdejších skřítků mohli pěšáci pokračovat k Mamlasovi a cykloturisté na Konec světa. I tady čekaly na rodinné týmy další úkoly a poté mohly jít dál – pěší k sádkám ve Žďáru 2 a cyklisté k jezírku Vápenice. Všichni se nakonec sešli v areálu Táborky, kde si děti s rodiči prošly skřítkovu překážkovou dráhu a potom už na ně čekal oheň, párky s chlebem a teplý čaj. Po dobré svačince nějakých těch dobrůtkách bylo k dispozici ještě pár sportovních stanovišť a pak už mohli všichni podle vlastního uvážení směřovat k domovům.
Na téhle akci se ukázalo, že máme pořád dost rodičů, kteří se svými dětmi rádi zažijí něco zajímavého, i když musí ujít pěšky, nebo ujet na kole pár kilometrů. Poděkování patří všem účastníkům, kteří vyměnili pohodlí gauče za pohyb v nádherné podzimní přírodě, ale především hlavnímu výboru SRPŠ a spřáteleným pedagogům za přípravu a uspořádání nádherné akce s nadšením a úsměvem!

 Bohdalov – výstava chovatelů drobného zvířectva

 Páteční dopoledne 4. října se speciální třídy vypravily do Bohdalova shlédnout zajímavou výstavu drobného zvířectva. Naši zvědaví i zvídaví návštěvníci mohli vidět mnoho zvířat, která jinak znají jen z televize nebo pobytu u příbuzných na venkově. Na letošní výstavu bylo přihlášeno 1 233 králíků, 807 holubů a 946 slepic, kachen, hus, krůt, perliček a pižmovek. K vidění byly ovce, kozy, okrasné ptactvo, pštrosi a další. Děti nadšeně obdivovaly krásného poníka a zejména králičí parkur. Mnozí by si i nějaké to zvířátko nejraději vzali s sebou domů.

 Výtvarná soutěž „Voda“

Celkem 54 žáků ze žďárských základních škol se zapojilo do výtvarné soutěže na téma „Voda", kterou v rámci oslav 20. výročí založení pořádaly Vodárenská akciová společnost, divize Žďár nad Sázavou, a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko.
Malování na papír v kategorii 6. - 9. třída ovládli zcela žáci 8.A naší školy, a to v tomto pořadí:1. místo - Zdeňka Zezuláková, 2. místo - Bena Zobačová a 3. místo - Marta Melicharová. Děkujeme všem účastníkům a paní učitelce Šorfové za reprezentaci naší školy v soutěži. Vítězům gratulujeme.

Dental - Alarm

Dne 20.9.  se uskutečnila  na naší škole beseda pro žáky 4. - 7. tříd pod názvem DENTAL ALARM. Tento den si žáci měli přinést do školy zubní pastu a kartáček. Čekalo je setkání se studentkami Lékařské fakulty UK z Hradce Králové. První část besedy byla věnovaná prezentaci o ústní hygieně. Všichni byli poučeni o tom, jaký zubní kartáček a zubní pasta je nejvhodnější a shlédli instruktážní video o správném postupu čištění zubů. V druhé části si pod odborným dohledem prakticky vyzkoušeli pro někoho nové poznatky.  Na závěr si mohli žáci nechat otestovat kvalitu svého čištění zubů zázračnou vodičkou. Komu zuby zfialověly, ten si je vyčistil špatně…Projekt zajišťovala firma zabývající se ústní hygienou Curaprox.

Den s E-Onem – Mise E-ON

9. září přijel před naši školu truck s logem E-on. My nejmenší jsme nastoupili do autobusu, kde nás čekalo překvapení v podobě KOUZEL. Dva kouzelníci nás zasvětili do světa kouzel – elektřiny.Dostali jsme kouzelnické čepice a stali se z nás kouzelníci. Pomocí kouzel a čar jsme se dozvídali informace o elektřině.Odměnou za dobré kouzlení nám byly nafukovací balóny.
A my o něco starší jsme se zúčastnili Mise+, při které nás vyškolili na agenty. V trucku E-Onu jsme se seznámili s nebezpečnými energožrouty a jejich častým výskytem. Dalším krokem bylo zapojení žárovky a spojení obvodů. Ve třídě jsme si vyzkoušeli maskovací manévr a na závěr nás čekal „psychotest“, kde jsme prokazovali svoji připravenost na boj s energožrouty. Všichni jsme získali dostatečný počet bodů a stali se tak agenty. Od školitelů Ms. E a Mrs. ON jsme získali vybavení v podobě batůžků plných dárečků.
Kdo se neškolil nebo nekouzlil, mohl část dopoledne strávit v tělocvičně při sportovních aktivitách s E-Onem. Akce byla zábavná a zároveň poučná, líbila se nám.

 Projektový den – dopravní výchova

Hned první školní týden čekala na děti z prvního stupně velká akce. Projektový den s názvem Děti, pozor, červená! byl zaměřen na dopravní výchovu. Děti se v průběhu dne seznámily s dopravními značkami a povinnostmi chodce, připomněly si povinnou výbavu a cyklisty a pohyb na komunikacích při jízdě na kole. Svoje znalosti a dovednosti si otestovaly nejprve na asfaltovém hřišti u školy, kde se konaly jízdy zručnosti. Dopravní situace při jízdě na kole si pak „nanečisto“ vyzkoušely přímo na dopravním hřišti u mateřské školky na Brodské ulici.

Za pokladem Faraonů v Egyptě

V úterý 3. září 2013 se vydala třída 6.A na výlet. Cestou necestou došla třída s paní učitelkou i paní asistentkou do Egypta. Všichni byste čekali, že se ocitnou na vyprahlé poušti, kde bude pálit slunce, ale chyba! Vlivem klimatických změn se nad Africký kontinent přihnal dešťový mrak – déšť dobrodruhům promáčel kabáty, prudký vítr jim bičoval tváře, boty se jim bořily do bahna. Navíc ještě museli prchat před kletbou Faraonů. Nachomýtli se totiž na území archeologických vykopávek, kde právě Indiana Jones s věrným kamarádem Henrym objevili vchod do královské hrobky. Tam nalezli svitek se starověkou zprávou a části mumie, jenže netušili, že jejím otevřením vyvolali Faraonovu kletbu. Naštěstí se všichni stihli dostat do bezpečí táborové základny archeologů v Olešné u Nového Města na Moravě, kde společně vyluštili starověké egyptské hieroglyfy a zjistili, že jsou předurčeni k objevení pokladu Faraonů. Tím dobrodružství teprve začalo.
Na šesťáky a jejich učitelky čekalo během dvou dnů mnoho překvapení, úkolů, činností a her, při kterých se poznávali, mnoho nového se dozvěděli, při kterých se učili spolupracovat a museli prokázat, jestli budou dobrým týmem. Už první den přinesl mnohá milá překvapení, kdy si děti nad očekávání krásně užívaly třeba výrobu kanop, amuletů či společných plakátů. Nasmály se při obručovém závodu, zapotily při přemýšlení nad pravidly soužití na druhém stupni, prokázaly při útěku před žraloky, že dokážou táhnout za jeden provaz a navzájem si pomoci při záchraně na pidiostrově. Vrcholem dne byla noční pouť do Údolí králů, které hlídala oživlá mumie. Před ní musel každý uchránit svůj plamen života a přenést ho aniž by byl spatřen v pohybu. Snad že se někteří tak báli, snad že neumí ovládat sami sebe, některým opravdu hrozilo, že je mumie ze svého území nepropustí. Našli se však hrdinové, kteří nesli zhasnuté svíce kamarádů zpět do kruhu ohně, dobrovolně podstoupili riziko a zažehli jim znovu plamen života. Na zvon tak nakonec zazvonili všichni a mohli tak předstoupit před vznešenou královnu Kleopatru, která je odměnila pokladem Faraonů. Pravým pokladem však bylo zjištění, že v každém z nás se skrývá něco dobrého i něco špatného. To dobré je třeba posilovat a nechat růst, to špatné nestačí spálit v ohni – je nutné s tím osobně bojovat.
Druhý den jsme zahájili veselými hrátkami a pak jsme se pustili po vzoru staroegyptské kultury do výroby „posmrtných masek“. Každý si vyzkoušel roli balzamovače, kdy jemně a citlivě  nanášel jednotlivé sádrové vrstvy na obličej druhého, zlehka tvaroval jeho rysy obličeje, hlídal jak se mu daří snášet sevření v sádrovém krunýři. Každý si také zažil opačnou roli a opravdu každý dokázal zklidnit své tělo, svou pusu, zavřít oči a vydržet dokud sádra nezaschne. Teprve potom jsme masku sejmuli. Jakoby se z kukly vyloupl motýl se nám vylouply otisky obličejů – masky. Při vytváření masek mnozí překonali sami sebe a dokázali nám, že TO JDE.
V průběhu dobrodružného putování Egyptem jsme prožili krásné pohodové okamžiky i dramatické chvíle. Přestože jsme museli snášet nepřízeň počasí,  zvládnout zdravotní obtíže a řešit dětské prohřešky, si všichni zaslouží velikou pochvalu za vzájemné pomáhání i poznávání a celkové nadšení. Ač velmi unavení a mokří, si tým šesťáků i tým pedagogů odváží mnoho silných zážitků s vědomím, že ještě spoustu věcí se musím naučit, ale když budou chtít, tak to půjde!
Touto cestou také děkujeme správcové táborové základny paní Zdražilové za výbornou domácí kuchyni a velmi vstřícný přístup. A co říci závěrem? Že se dobrodruzi dokázali se všemi nástrahami poradit a tuhle výpravu přežili!