Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - po kontrole smazat > Akce školy > Akce školy 2014/2015

Školní akce 2014/2015

Poslední dny školního roku
V tyto dny se tradičně hodnotili nejlepší žáci školy. Se svým kulturním programem přispěli žáci prvního stupně. Obecenstvo tleskalo tanečním a pěveckým vystoupením, recitaci i scénkám.
Největší očekávání však v tento den vládlo v devátých třídách. Rozloučení s „deváťáky“ proběhlo ve slavnostní náladě na žďárské radnici za účasti pana místostarosty, vedení školy, třídních učitelů. Prázdniny mohly začít...

Den sportu
Páteční den sportu se opravdu vydařil - nejen počasím, ale hlavně množstvím dobře splněných úkolů. Žáci 2. stupně nejdříve sportovali a poté se věnovali dopravní výchově.
                                   Výsledky v jednotlivých disciplinách - 2. stupeň
- jízda na koloběžce, kloboučky, švihadla, překážková dráha, skok štafetový z místa, hod medicimbalem
kategorie 6., 7.r. - 1. místo 6. A
kategorie 8., 9.r. - 1. místo 8. A

Žáci prvního stupně vyrazili do přírody a od 10. hodiny plnili různé úkoly na hřišti - podběh točícího se lana, jízda zručnosti na koloběžce, překážková dráha, chůze bludištěm se zavázanýma očima a s pomocí kamaráda, hod na cíl, chůze na chůdách. Zvítězil každý, kdo nasbíral potřebný počet razítek do soutěžní karty. Poděkování patří našim organizátorům a pomocníkům z řad dětí.

S lesníkem do lesa
V pátek 19. června vyrazila čtvrtá A na výpravu do lesa. Nebyl to obyčejný výlet, ale rozsáhlá akce pro všechny žďárské školy pořádaná firmou Kinský Žďár, Žďár nad Sázavou a Městem Žďár nad Sázavou s názvem S lesníkem do lesa. Celá akce byla velmi pečlivě připravená, proběhla v klidu a v pohodě a děti měly možnost si osahat spoustu nových věcí, které k lesu patří. V naší malé anketě děti nejvíce nadchlo sázení stromků, častokrát jmenovaly práci s koněm, ale i techniku při kácení stromů a jejich přibližování a nakládání a samozřejmě výcvik loveckého psa i hledání obrázků a loveckých trofejí. Letošní ročník začal trošku nevlídně ranním deštěm, ale to se během dne změnilo a ukázalo se i sluníčko. Ale jak pravil při zahájení této akce lesní rada pan Matoušek: i tohle k lesu patří! Takže buďte v lese co nejčastěji.

Noc ve škole
V pátek 5. června se ve školní družině od 18. hodin uskutečnila akce Noc ve škole. Žáci první a druhé třídy přišli se spacáky, karimatkami a buřtem do družiny. Celkem nocovalo ve škole 19 dětí a s nimi tři paní vychovatelky. Děti si nejprve připravily postýlky na spaní, poté se odebraly do altánku, kde si opekly buřty, zahrály hry a zaskákaly si na trampolíně. Protože se blížila tma, děti se podívaly v družině na Tučňáky z Madagaskaru a mezitím si paní vychovatelky pro ně připravily stezku odvahy po škole. Tato hra byla plná napětí a dobrodružství. Ale všichni žáci se statečně dostali až na konec stezky, kde se podepsali na listinu statečných a dostali odměnu. Cestou zpět do družiny šli již všichni pohromadě. Pak už nastala jen večerní hygiena a šup do spacáku, kde si děti poslechly pohádku na dobrou noc. Za ranního zpěvu ptáčků již některé děti vstávaly, posnídaly štrúdl nebo perník s teplým čajem a pak už jen čekaly na vyzvednutí rodiči.

Výlet za odměnu - americká ambasáda
V pátek 5.6. se děti 6.D a 6.E vydaly na výlet do Prahy. Tento výlet se mohl uskutečnit díky p.uč. Bučkové a dětí z 1.E, které se zúčastnily celostátní soutěže inkluzivních škol v tvorbě Novoročního přání a získaly v ní 3.místo. Soutěž vyhlašovala Americká ambasáda v Praze, a protože by pro děti z této třídy byl výlet moc náročný, „nominovala“ p.učitelka naše třídy jako „náhradníky“.
Vypravili jsme se tedy vlakem do Prahy a naším cílem bylo Americké centrum. Zde pro nás byl připraven velmi zajímavý program: naučili jsme se dvě anglické písničky, dozvěděli jsme se spoustu věcí o USA a také nás čekalo jedno velké překvapení. Přišli mezi nás dva mariňáci, kteří střeží ambasádu. Představili se nám a pak už jsme se mohli ptát na vše, co nás v tu chvíli napadlo. A nebylo toho zrovna málo!!! Úplně na závěr se s námi mariňáci vyfotografovali. Na oplátku jsme jim předali prezentaci o našem městě, kterou ve vyučování vytvořily žáci 6.D.
Pak už jsme se vydali poznávat Prahu – prošli jsme si Valdštejnskou zahradu, z Karlova mostu jsme seběhli na Kampu a alespoň na chvíli se schovali před sálajícím sluncem, poté jsme se vydali na Staroměstské náměstí obdivovat Orloj a pak už jsme pelášili na Václavské náměstí, kde jsme se na zpáteční cestu posilnili v restauraci McDonald´s. A protože času už opravdu moc nezbývalo, metrem jsme se dopravili na hlavní nádraží. Pro někoho byla jízda metrem úplně nový zážitek .
Unavení, ale plní krásných zážitků jsme se večer vrátili domů a určitě na tento výlet budeme ještě dlouho vzpomínat.

Projektový den - dopravní výchova
V pátek 5. června proběhl na prvním stupni projektový den ve znamení dopravní výchovy. V teoretické části si žáci zopakovali dopravní značky, chování chodce a cyklisty. V praktické části si svoje dovednosti procvičili na dopravním hřišti - jako chodci, cyklisté a koloběžkáři. Na závěr je u školy čekala jízda zručnosti. Skoro každý byl úspěšný při podjíždění branky, slalomu, jízdě po prkně a po pozemní malé překážce. Zejména naši žáci z přípravného ročníku a první třídy si dokázali, že jsou stejně šikovní jako jejich starší spolužáci.

Přehlídka dravých ptáků                                                                                                           se konala u nedalekého školního hřiště. Žáci si vyslechli poutavou přednášku o životě každého druhu, kde motivací pro pozorný poslech byla drobná odměna za následné správné odpovědi při "přezkoušení". Některé z dětí byly odměněny i příletem dravce na jejich ruku. Součástí předváděných dravých ptáků bylo praktické předvedení imitace lovu za použití speciálně tažné techniky pro lovené vycpaniny a pozorování letu některých ptáků. Všichni měli možnost pohladit si naši největší sovu - výra. Přehlídku nám umožnila stanice pro handicapované živočichy - Seiferos.

Den dětí jako malovaný
Nádherné slunečné počasí přilákalo na hřiště za školou více než padesátku dětí z naší školy a jejich mladší sourozence a rodiče na Letní radovánky uspořádané SRPŠ a pedagogy ke svátku dětí.
Po přihlášení a seznámení s pravidly se rodinné týmy – dítě a rodič vydaly překonávat nejrůznější netradiční sportovní disciplíny: překážkovou jízdu na koloběžce, trefování míčů do obručí, pinkání pingpongových míčků do jamek, trefování do florbalové branky, převážení dítěte na korbě kolečka, trefování mincí do skleničky v kyblíku s vodou a navigování nevidomého dítěte v bludišti. Po úspěšném splnění úkolu dostal tým razítko do startovní karty a mohl se věnovat dalším radovánkám, ale už nesoutěžním. Pochopitelně největší zájem - a to nejen u dětí - byl o zbrusu nový obrovský skákací hrad s tunelem a skluzavkou, který SRPŠ zakoupilo právě pro podobné akce a předalo jej symbolicky k Mezinárodnímu dni dětí. Po skončení všech radovánek dostal každý tým balíček dobrot, upečenou medaili a poukázku na zmrzlinu ve stánku u zastávky.
Všichni si krásné odpoledne náramně užili a zjistili, že hrát si umí a chtějí nejenom děti , ale i dospěláci.
Obrovské poděkování patří nejen všem malým a velkým závodníkům, ale především týmu ochotných rodičů a pedagogů, kteří celou akci vymysleli, připravili a uspořádali. Prostě jen tak, pro radost dětí!

Výlet za hasiči z Velké Losenice
V pátek 22. května se žáci tříd E, 5.D a 6.D vydali na výlet za dobrovolnými hasiči do Velké Losenice. Hasiči pro děti přijeli ke škole dvěma hasičskými vozy.  Jízdu si všichni pořádně užili. Na cvičném hřišti  v Losenici žáci závodili s kamarády z ostatních tříd v překonávání překážkové dráhy. Pokusili se také společně postavit co nejvyšší stavbu z dřevěných kostek. Chlapci z tříd D se zájmem sledovali štípání dřeva a zapalování ohně. Každý si mohl navíc vyzkoušet stříkání proudu vody z veliké hasičské hadice do místního rybníka.
Nakonec si všichni pochutnali na párku v rohlíku a usměvavým hasičům děti na oplátku nakreslily obrázky.
Za vydařené dopoledne plné zážitků patří velký dík panu Josefovi Roseckému a také ostatním hasičům z Velké Losenice. 

Turnaj ve šprtci
V pátek 22. května 2015 se před školními družinami uskutečnil turnaj v billiard hockeyi - šprtci - o putovní pohár školy. Turnaje se zúčastnilo 6 žáků.
Kluci se snažili a hráli jako o život. Konečné pořadí turnaje bylo -  na 3. místě se umístil Tomáš Kalina ze 3.A, na 2. místě Pavel Tomšík – 3.A a vítězem se stal Jaroslav Vocásek ze třídy 6.D. Putovní pohár je vystaven v prvním patře s ostatními poháry. Všem zúčastněným děkujeme za účast.

Dental prevention
V květnu se zúčastnili žáci 4.A, 5.D, 9.A1 a 9.A2 osvětového programu věnovanému zubní hygieně a správné péči o zuby Dental prevention. Jedná se o dobrovolnou aktivitu studentů zubního lékařství, která je koordinována jejich profesory. Žáci se dozvěděli, a hlavně si vyzkoušeli, jak si správně čistit zuby, jak odstranit účinně zubní plak a dalších mnoho zajímavostí z oblasti prevence zubního kazu.

Projektový den Den Země  - 30.4.2015                                               Probouzející se jarní příroda nás vylákala k uspořádání projektového dne EVVO v terénu. Počasí sice nebylo úplně nejteplejší, ale aspoň nepršelo. Třídy prvního stupně se vydaly pod Zelenou horu, aby si prošly naučnou stezku kolem Konventského rybníka. Tady byli připraveni žáci deváté třídy a malým školákům dávali různé úkoly z přírody. Přípravná třída prošla po cyklostezce k Hamroňovi a cestou děti poznávaly naše nejběžnější přírodniny. Stavily se i v malé ZOO v areálu Zahrady Vysočina. Žáci druhého stupně měli možnost výběru ze tří tras – Babínskou naučnou stezku kolem Křiváku, k jezírku Vápenice, nebo kolem přehrady Staviště na Plíčky. Jejich úkolem bylo dokumentovat ukázky přírodnin svými fotoaparáty, nebo mobily. Kromě toho měli ještě připraven k vyplnění pracovní list. Pobytem v přírodě si nejen všichni osvěžili znalosti přírodnin, připomenuli si chování v přírodě a také se krásně prošli na čerstvém vzduchu.

 

Výtvarné soutěže
Žáci 1. stupně se zúčastnili výtvarné soutěže "Zdravotník očima dítěte".
Všechny zaslané obrázky budou vystaveny na chodbách polikliniky ve Žďáře nad Sázavou.
Nejúspěšnějšími byli: 1. místo Filip Němec ze třídy 3.A
                                      3. místo Pavlína Bratránková ze třídy 3.A                                                 starší žáci
                                      2. místo Karolína Ptáčková ze třídy 5.A
                                      3. místo Michaela Vašková ze třídy 5.A
Společně s rodiči se zúčastní předání odměn 23. 5. 2015 před poliklinikou. Blahopřejeme !

Dalším úspěchem žáků 1. stupně je umístění ve výtvarné soutěži „Nakresli svého Čedoga“. Děti měly namalovat svého kamaráda psa. Vyhrály vedlejší cenu, kterou je plyšový pes.
Ze třídy 3.A žáci to byli: Zara Honková, Nikola Kloudová, Gabriela Šislerová

Velikonoční povídání a hraní
Den před velikonočními prázdninami si si děti a učitelé ze třídy 6.E a 5.D udělali malý projektový den. Téma byly samozřejmě Velikonoce. V první hodině si děti prohlédly velikonoční výstavku a dozvěděly se vše o velikonočních symbolech, jako je třeba pomlázka, beránek, kraslice, řehtačka atd. U interaktivní tabule si zase popovídali o dnech, které předchází velikonočnímu pondělí. Druhou hodinu si zahrály hry, jak jinak než s vajíčky, písničkami o jaru a pořádně si zasoutěžily. Na závěr si namalovaly svoje vajíčko, i když jen papírové.

Projekt prevence dětských úrazů
V letošním školním roce se žáci 3. tříd zapojili do projektu Program Prevence dětských úrazů, který připravil Kraj Vysočina. Během školního roku žáci pracovali s pracovním sešitem Nebezpečí číhá všude, kde se seznámili s nebezpečnými situacemi, které mohou vzniknout doma, ve škole, při sportu, v dopravě. Seznámili se také se základy první pomoci. Během druhého pololetí se žáci zapojili do výtvarné soutěže tématicky zaměřené na dětské úrazy. V úterý 7. dubna se pak všichni třeťáci zúčastnili Dne prevence dětských úrazů ve svých třídách, kde si povídali o úrazech, jejich ošetřování a chování při přivolání první pomoci. V závěru si všichni vyzkoušeli na modelu nepřímou srdeční masáž i dýchání z úst do úst. Žáci překvapili nejen svými znalostmi, ale i zájmem něco nového se naučit.

Blahopřejeme Filipu Urbánkovi ze 3.A, který získal 1. místo ve výtvarné soutěži na toto téma.

 

Zlatý Ámos 2015                                                                                                                                 Ke Dni učitelů proběhl již několikátý ročník školní ankety Zlatý Ámos. Žáci mohli hlasovat pro své oblíbence z řad pedagogů i asistentů. Celkem bylo odevzdáno 195 hlasů, což je 79% z celkového možného počtu. Zároveň zástupci rodičů popřáli všem pedagogům mnoho sil v jejich náročné práci.


Výsledky:
vyučující 1. stupeň                                    vyučující třídy D
1. Markéta Svobodová                            1. Jitka Hübnerová
2. Marie Prokopová                                  2. Jolana Krištofová
3. Petra Fialová                                         3. Lenka Seidlerová

vyučující 2. stupeň                                    asistenti pedagoga
1. Bohumila Počtová                                1.- 2. Marek Miko
2. Ladislava Klimešová                           1. - 2. Hana Zástěrová
3. Miloš Moučka                                         3. Ilona Švomová

Velikonoce ve školní družině
Na první jarní den se sešly děti ze školních družin, aby přivítaly jaro a blížící se Velikonoce. Počasí, které bylo opravdu jarní, zpříjemnilo pobyt při vyrábění různých dekorací - slepičky z vyfoukaných vajíček, kytičky jako zápich do květináče nebo závěsné dekorace. Tyto výrobky si děti odnášely domů, kde si společně s rodiči určitě připraví hezkou velikonoční výzdobu.

 

Projektový den Člověk za mimořádných událostí
Projektový den s tématem mimořádných událostí jsme navzdory všem pověrám uskutečnili v pátek 13. března. Celý blok aktivit byl odstartován krátce po osmé hodině vyhlášením cvičného poplachu, po němž následovala evakuace všech osob ze školy.
Od půl deváté byly zahájeny nejrůznější aktivity směřující k ochraně jednotlivce i skupin osob.
Ve spolupráci s Městsku policií se uskutečnily besedy: v Přípravné třídě s tématem Bezpečná cesta do školy, ve třídách 1. A, 2. A a 2. B s tématem Chování v třídním kolektivu.
Besedy se členy Integrovaného záchranného sboru byly připraveny pro třídy 8. A a 8. D a uskutečnily se v učebně a také při prohlídce vozu Záchranné služby.
Před školou také probíhaly prohlídky vozu Hasičského záchranného sboru, které byly doplněny výkladem v učebně. Této aktivity se zúčastnily třídy 3. A, 3. B, 5. D, 6. A a 6. C.
Pro třídy 4. A, 5. A a 6. D proběhla velmi zajímavá akce s názvem Hele, lidi a týkala se chování k osobám se zdravotním postižením, především k osobám nevidomým.
Pro 7. A a 9. A byly nachystány besedy s pracovníky Oblastní charity Žďár na téma Můj život, můj svět a Stresové faktory. Třídy 6. A a 6. C navštívily Centrum Ponorka.
Celá škála těchto aktivit byla doplněna učivem zdravovědy podle jednotlivých ročníků.

 

Výstava v Obchodním centru Convent                                                              Srdečně zveme na výstavu výtvarných  prací našich žáků, tentokrát s  s jarní tématikou.

             

Sponzorský dar
Žáci speciálních tříd a tříd D obdrželi sponzorský dar od dětí z MŠ Nové Veselí. Za výtěžek z vánočního jarmarku ve výši 4 500 Kč věnovaly žákům naší školy permanentky do solné jeskyně. Již při první návštěvě byly naši žáci z jeskyně nadšení. Celému kolektivu MŠ Nové Veselí za krásný dárek děkujeme! 

 

Okrskové kolo ve šplhu žáků
V úterý 24. února pořádala naše škola okrskové kolo ve šplhu žáků 1. stupně.  Pětapadesát žáků z šesti základních škol porovnalo svou dovednost a rychlost ve šplhu na tyči během jedné hodiny. Děti z první, druhé a třetí třídy šplhaly do výše tří metrů, čtvrťáci a páťáci do čtyřmetrové výšky. Každý měl dva pokusy a ten lepší byl porovnán v jednotlivých kategoriích. Z každé školy byl někdo, kdo si hrdě odnesl perníkovou medaili s diplomem a dárkem. Pro ty, kdo nebyli nejrychlejší, jsme měli cenu útěchy.  Zásluhu na rychlé a bezproblémové soutěži má tým učitelů prvního i druhého stupně a speciálních tříd, který si zaslouží velké poděkování a pochvalu. Gratulaci ke krásným výkonům a poděkování za reprezentaci si zaslouží všech deset našich závodníků. První místo vybojovala Kristýna Němcová ze 2. A, druhé místo Sabina Ondrová ze 4. A, třetí byli Daniel Tušla a Barbora Suská – oba z 1. A. Další děti se umístily mimo medailová místa. S vítězi se potkáme na okresním kole 24. března opět v naší tělocvičně.

Projekt SŠT ve Žďáře nad Sázavou a naši žáci
Střední škola technická je zapojena od září 2013 do projektu z evropského sociálního fondu EU v programu „Vzdělání pro konkurenceschopnost“ pod názvem Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost. Jedná se o projekt, jehož cílem je podpořit zájem žáků o technické obory. V rámci projektu jde o spolupráci s partnerskými základními školami, tudíž i s naší školou. Spoluprací se základními školami dochází k vytvoření vazby mezi žáky obou škol.
Letošní zimu žáci 6. tříd například pracovali v truhlářské dílně, odkud si mnozí odnesli pěkné výrobky jako dřevěná zvířátka, kuchyňská prkénka a vařečky. Seznámili se s dalšími obory vzdělávání na této škole a s náplní praxe studentů.

Povinná výuka pro žáky základních škol je zaměřena na tyto oblasti:
1. Ruční zpracování dřeva
seznámení se základy ručního opracování dřeva a s používanými nástroji
zhotovení jednoduchého výrobku, který si žáci odnesou domů
2. Ruční zpracování kovů
seznámení se základy ručního opracování kovů a s používanými nástroji
zhotovení jednoduchého výrobku, který si žáci odnesou domů
3. Elektromontážní práce
seznámení s elektrickými obvody a používaným materiálem
zapojení základních obvodů používaných v domovních instalacích
zhotovení jednoduchého elektronického zařízení, které si žáci odnesou domů
4. Mechatronika a automatizace
seznámení s prvky používanými v pneumatických a elektropneumatických obvodech
návrh a realizace jednoduchých pneumatických a elektropneumatických obvodů


Zimní radovánky aneb sjeď kopec na čemkoli
V sobotu 14. února odpoledne se sešla asi šedesátka nadšenců a příznivců akcí SRPŠ. Na farských humnech se konal druhý ročník zimních radovánek s názvem Sjeď kopec na čemkoli.
Dvacet šest rodinných týmů – rodičů a dětí soutěžilo na čtyřech stanovištích v netradičních disciplínách – sjíždělo kopec na čemkoli, probíhalo slalomovou dráhu ve sněhu, házelo drátěnkami do pekáče a mířilo obručemi na kužely. Velký obdiv patřil nejen malým závodníkům, ale především jejich rodičům i prarodičům, kteří se nenechali zahanbit a dosahovali úctyhodných výkonů. Šlo přece o čest rodiny!
Po sportovních výkonech přišla na řadu svačinka v podobě teplého čaje a čerstvé pizzy z nedaleké pizzerie. Hned potom nastalo velké vyhlašování vítězů. Pět nejlepších týmů obdrželo diplom a sladkou odměnu a všichni účastníci malou sladkost a pamětní list.
Je vidět, že když se sejde parta správně naladěných lidí, tak může zažít parádní valentýnské odpoledne. A ustrnul se i svatý Petr, protože nám na kopci nechal poslední zbytky sněhu…

 

Karneval speciálních tříd
Ve čtvrtek 29.1.2015 proběhl na naší škole karneval pro žáky tříd D a E. Děti i učitelky si oblékly veselé masky a vydaly se plnit úkoly do  suterénu školy (házení míčkem na cíl, skákání na míči, prolézání tunelem, stavení sněhuláka aj.). Nakonec si všichni kovbojové, princezny, fotbalisti i ostatní masky zatančily na diskotéce. Karnevalové veselí jsme si všichni opravdu užili.

Soutěž ve šprtci
V pondělí 26. ledna se na chodbě u školní družiny konala "liga škol“ v billiard hockey – šprtci. Ligy se zúčastnilo celkem 19 žáků od 1. do 6. ročníku. Žáci byli rozděleni do 4 týmů.
Na 3. místě se umístili Zubři – ve složení - Jakub Vavřínek, Jan Černý, Tomáš Pazour, Adam Cviček.
Na 2. místě se umístili Šamani – ve složení – Josef Kratochvíla, Josef Junek, David Pešek, Martin Mihok.
A na 1. místě se umístili Guťáci – ve složení – Jakub Brabec, Adam Suský, Filip Němec, Pavel Tomšík, Viktor Nevěčný a Matyáš Procházka. Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme.

Karnevalové rejdění v Sokolovně
Nedělní odpoledne 18. ledna patřilo karnevalovému rejdění ve žďárské Sokolovně. Konal se tady další tradiční Velký dětský karneval, který už mnoho let pořádají rodiče ve spolupráci s učiteli  naší základní školy.
Toho letošního se zúčastnilo na 500 účastníků a zajišťovala jej asi třicítka pořadatelů. Program na jevišti se spoustou písniček a soutěží obstaral klaun Fugino a Ája Veliká. V tombole bylo letos 750 cen, z toho třicítka byla vylosována na jevišti. Opět se mezi hlavními cenami objevil tablet, přehrávač MP4, mobil a další zajímavé ceny. K dobré náladě přispělo i chutné občerstvení, které tradičně zajišťovali naši pedagogové. Malí účastníci určitě uvítali možnost vyřádit se na skákacím hradu.
Letos patří velké poděkování nejen tradičně učitelům, ale také rodičům, především silným tatínkům a také maminkám a dětem, kteří nám pomohli s přípravou sálu – stěhováním nábytku a úpravou stěny do tělocvičny. Rodičům také děkujeme za krásné dárky do tomboly.
Moc si vážíme ochoty všech, kdo věnují kus svého volného času pro spokojenost a rozzářené oči našich dětí.

Dny otevřených dveří 2015
Každým rokem v lednu se na naší škole konají Dny otevřených dveří. Ty letošní byly zahájeny hned po prázdninách v úterý 6. ledna návštěvou dětí z mateřské školy Vysočánek. Malí předškoláci se v doprovodu žáků z 5.A podívali do výuky v první třídě a zaskákali si na velké trampolíně. Podobný program čekal i na budoucí školáky ve středu 7.1 z MŠ Kamarád a v pátek 9.1. k nám přišla MŠ Pohádka. Všem šedesáti dětem se návštěva moc líbila, protože se nejen dívaly, ale byly do výuky také zapojeny.
V úterý 13. ledna se do školy mohli přijít podívat rodiče či prarodiče našich školáků. Celkem 33 návštěv pobylo ve výuce v prvních třech hodinách. Nejvíce rodičů se přišlo podívat do třídy přípravné, do 2.A, 1.A, 3.E.
Na odpoledne - především pro rodiče s budoucími předškoláky – byly připraveny ve škole ukázky zájmových činností školní družiny a také aktivita na trampolíně s paní učitelkou Svobodovou. Vedení školy poskytlo rodičům doprovod po budově s výkladem.
Přesto, že dospělých návštěvníků nebylo ani letos mnoho, učitelé i děti mají pěkný pocit z dobře připravené a uskutečněné akce.

Setkání se sponzory
V pátek 19.12. uspořádali žáci a učitelé speciálních tříd tradiční vánoční besídku pro naše sponzory.
Díky letošnímu daru občanského sdružení VERVIA , deseti bubnům djembe, mohly děti předvést při vánočním bubnování nejen svůj smysl pro rytmus a cit pro melodii, ale i radost ze společného muzicírování. Žáci z tříd 5.D, 6.D a 6.E navíc zahráli divadlo o narození Ježíška. Jsme rádi, že naše pozvání přijali také pan starosta Zdeněk Navrátil a místostarosta Josef Klement. Doufáme, že se všem zúčastněným besídka líbila a těšíme se na další setkání.
Zároveň chceme poděkovat panu Liborovi Stupkovi a paní Veronice Šoškolové, kteří věnovali žákům tříd D a E sponzorský dar ve výši 2000,-Kč. Tuto částku jsme využili na zakoupení vánočních dárků našim dětem.

Předvánoční čas                                                                                                                              V předvánočním čase si žáci vyzdobili třídy a chodby zimní tématikou. První i druhý stupeň nacvičoval pásma písniček a básniček pro zpívání u stromečku, které se konalo v poslední školní den starého roku. Programu pak následně přihlížely nejen děti, ale i návštěvy z řad bývalých žáků a rodičů. Den byl zakončen ve slavnostně vyzdobené jídelně a svátečním školním menu.

Vánoční družina
V sobotu 13. prosince se děti ze školních družin sešly, aby si přiblížily kouzlo Vánoc. Vyráběly se dekorativní svícínky z jablíček a papírové ozdoby na stromeček. Děti si pochutnaly na vánočním štrůdlu, poslechly si a zazpívaly koledy. Na závěr naděloval Ježíšek pod stromeček hračky, které do školní družiny přinesl.

Projektový den Advent
V pátek 5. prosince proběhl projektový den Advent. Během prvních třech hodin vyráběli žáci vánoční výzdobu, kterou následně použili ve svých třídách a chodbách. Ve cvičném bytě vyrobili nealkoholický "vánoční punč" a upekli perníčky. Další třídy navštívily předvánoční výstavy ve městě, zazpívaly koledy, povyprávěly si o tradicích těchto svátků. Některé třídy procvičovaly svoje vystoupení ke zpívání u stromečku. V poslední hodině navštívili školu dva Mikulášové s anděly a čerty, aby nejmenší žáky školy odměnili sladkostmi.

Výstava v obchodním centru
Již tradičně vystavujeme výtvarné práce v obchodním centru Convent. Doufáme, že naše vánoční výstava mile osloví a potěší všechny kolemjdoucí.

Strašidelný Halloween                                                                                                                V pátek 31. října se ve třetím patře školy uskutečnil další Strašidelný Halloween. Jako vždy na děti čekala celá řada halloweenských her a soutěží. Ve výtvarné dílně si vyráběly brčko se strašidelnou ozdobou, lovily halloweenské rybičky, snažily se trefit upíra nebo skládaly obrázky. Zdatní angličtináři mohli navštívit Halloweenskou angličtinu s tradiční hrou Trick or treat. Na všechny statečné děti čekala také čarodějnice v tajemné jeskyni, která byla i letos ve školní knihovně. Každý, kdo odpověděl na její záludné otázky a hádanky, získal z truhly sladkou odměnu. Akce se i letos vydařila a navštívily jí děti ze speciálních tříd a celého prvního stupně. Velké poděkování patří především žákům třídy 8.A, kteří pomáhali s organizací celé akce a jejich třídní, paní učitelce Králíčkové.

 Projektový den - průřezová témata
31. října proběhl na naší škole projektový den se zaměřením na průřezová témata podle Školního vzdělávacího plánu.
1. ročník se věnoval osobnostní výchově, 2. a 9. ročník výchově demokratického občana, 3 a 7. ročník mediální výchově. 4. a 6. ročník se zaměřil na multikulturní výchovu, 5. a 8. ročník na výchovu v evropských a a globálních souvislostech. Součástí tohoto dne byla akce školní knihovny - soutěže k Halloweenu.

Výlet za odměnu do Dýňového světa
V říjnu se uskutečnil výlet za odměnu, a to pro výherce v soutěži ve sběru víček.
Tři třídy navštívily farmu manželů Pipkových v Leštině na Vysočině. Majitelé zde pěstují na padesát druhů dýní, které si zde každý může koupit na vaření i dekoraci. Stovky pestrobarevných dýní všech velikostí lemují celý dvůr, na přilehlé louce jsou vyskládány do pyramid, ornamentů a bludišť.
Sice už od rána pršelo, ale radost 3.A, 3.B a 5.D to nezkazilo. Děti se vyřádily na slámohřišti nebo v kukuřičném či topinamburovém bludišti, ozdobily si dýně. Kdo bude výhercem v letošní soutěži ve sběru víček, to se dozvíme na konci školního roku. 

Podzimní radovánky aneb za lesními skřítky II
V sobotu 4. října se tato akce uskutečnila již potřetí. Ve 13 hodin vyrazila padesátka dětí se svými dospělými rodinnými příslušníky na pěší pochod podzimní přírodou. Cestou účastníci potkávali podzimní skřítky a ti si na ně vymysleli spoustu překvapení a úkolů. Od Hamroně k Mamlasovi, přes Starý dvůr, kolem Dvoru Lyra až do Táborek u Piláku všichni pospíchali nejen na dobrý buřtík, ale i na další dobrůtky a sportování. Rodiče a prarodiče se nenechali zahanbit a závodili třeba v jízdě na koloběžce. A tak není divu, že jste mohli spatřit na koloběžce i paní ředitelku!
Chválíme všechny děti a jejich rodiče i prarodiče, kteří přišli soutěžit a děkujeme ochotným rodičům, pedagogům a podzimním skřítkům za skvělou organizaci této akce.

 

 

 

Simulovaná dopravní nehoda
Žáci 2.B, 3.A, .D, 6.E, 7.A shlédli v pátek 19. září hromadnou simulovanou nehodu na železnici. Akci pořádal BESIP, České dráhy, Kraj Vysočina a žďárský městský úřad v prostorách u Kauflandu. Simulace nehody měla za úkol upozornit především mládež a poskytnout jí informace, jak se při podobných událostech zachovat. Došlo ke "srážce" drážního vozidla a chodce v rychlosti 5km/hod., poté ještě v rychlosti 10km/hod. Simulace samotné dopravní nehody ukázala srážku drážního vozidla s autobusem se sedmi cestujícími a zásah složek integrovaného integrovaného systému. Poté se uskutečnil doprovodný program - možnost zažít dopravní nehodu v otočném trenažéru a prohlídka vybavení a aut hasičů, zdravotníků a policistů.

Pane, ano, pane! - aneb - zážitkový kurz šesťáků
Hned druhý den školního vyučování si všichni vojíni sbalili plnou polní a byli odveleni na výcvik speciální jednotky pro misi Druhá zóna. Veleli jim major Klimešová a major Kulhánková, kapitán Zástěrová a kapitán Máčelová,  plukovník Beranová a podplukovník Glajc…
Jak jinak, ve dnech 2. a 3. září se v penzionu Na Mlýně u obce Kuklík konal zážitkový kurz pro žáky šestých ročníků, aby se během náročného programu stmelili jako tým a připravili se na náročné úkoly 2.stupně.
Už samotná pozvánka zněla trošku výhružně, ale většina žáků se na vojenský styl pobytu těšila. Příchod k bývalému mlýnu byl provázen hlasitými pobídkami slečny asistentky zesílenými přes megafon. Těsně u mlýna byli příchozí zaskočeni několika výbuchy a hlasitým zvukem sirény. Následoval poplach a nábor dospělých záložníků do armády. Hned nato se konal velmi náročný výcvik třídních učitelek a asistentek. Major Beranová nikoho nešetřila a ač bylo po dešti hodně kaluží, vojáci okusili i jejich obsah až na vlastní kůži.
Po ubytování nových vojínů byl zahájen velmi akční program, ve kterém nebylo radno neposlechnout. To si pak dotyčný vyslechl: „Rozuměl jste, vojíne?“ A musel hlasitě odpovědět: „Pane, ano, pane!“ Některým to dalo trošku zabrat, ale nakonec všichni přijali tato pravidla a užili si výtvarného tvoření, týmových her, vytváření třídních pravidel, batikování maskáčových triček i napínavé noční hry, kdy šlo každému o život. Naštěstí jen ve formě zapálené svíčky, o kterou však mohli přijít při neopatrném pohybu. Celý první den bohužel propršel, ale z naplánovaných aktivit jsme neslevili.
Druhý den už byl bez deště, takže jsme vyběhli za zvuku sirény na vojenskou rozcvičku, samozřejmě po vojensku do půl těla (aspoň někteří). Další program probíhal venku i uvnitř a opět jsme zkusili plnit úkoly v třídních týmech. Před obědem si každý vyzkoušel, jestli je schopen vydržet asi půl hodiny se sádrovou maskou na obličeji, protože jsme vytvářeli odlitky tváří. Ty budou potom sloužit ve třídách jako památka na tuto nelehkou činnost. Po obědě už jsme jen dokončili práci, vyhodnotili svůj pobyt a spěchali na zpáteční autobus a vlak do Žďáru.
Všem dospělákům budoucí šesťáci doslova vyrazili dech svým nadšeným přístupem, disciplínou a zodpovědným plněním vojenských rozkazů. Však se také po příchodu do školy dočkali povýšení do poddůstojnických a důstojnických hodností.
Je úžasné na chvíli opustit školní lavice a hrát si. Třeba na vojáky. Třeba v misi Druhá zóna. Společně. Malí i velcí. Tak tohle se opravdu podařilo. Rozumíte? - Pane, ano, pane!
Za všechny spokojené důstojníky sepsal generálmajor Glajc, t.č. v záloze