Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - po kontrole smazat > Akce školy > Akce školy 2015/2016

Školní akce 2015/2016  

fotografie naleznete ve fotogalerii - Školní akce 2015/2016

 

Závěr školního roku  

patřil stejně jako roky předešlé slavnostnímu vyhodnocení nejlepších žáků v budově Vzájemné hasičské pojišťovny a rozloučení s žáky devátých tříd na radnici. Nejlepší žáci obdrželi sladkou odměnu  a poukázku na nákup do obchodu v hodnotě 100 Kč . Kulturním programem žáků 1. stupně byla akce zakončena.
Rozloučení s „deváťáky“ proběhlo ve slavnostní náladě za účasti pana starosty, vedení školy a třídní učitelky.  Nechyběli samozřejmě rodiče  i slzičky dojetí. I pro naši paní ředitelku to byl předposlední školní den, neboť odchází do zaslouženého důchodu.

rozloučení11.jpg

Dopravní výchova
projektový den Dopravní výchova proběhl na prvním stupni ve středu 15. června. I když počasí bylo dopoledne deštivé, stihli si mladší žáci projet silnice a křižovatky dopravního hřiště pod dozorem dvou členů městské policie. Šikovnější zvládli kolo, méně obratní koloběžky. Na dalším stanovišti následovala jízda zručnosti pro každý ročník. Na kruhovém hřišti vedle školy musely děti absolvovat několik disciplín, například jízdu pod brankou, po můstku, slalomy. Ne všichni byli zdatní jezdci, ale jistě to během blížících se letních prázdnin natrénují.

Turnaj ve šprtci
Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina ve spolupráci s družinou uspořádalo v úterý 14. června v 13.30 hodin turnaj kategorie Billiard hockey – šprtec.
Zúčastnilo se celkem 15 žáků z prvního stupně, kteří bojovali statečně za velké podpory svých příznivců.
Všichni soutěžící dostali účastnické ceny a 3 nejlepší medaile. Vítěz získal putovní pohár školy.
Nejlépe se umístili tito žáci:
1. místo – Tomáš Kalina, 4. A
2. místo – Magdaléna Železná , 1. A
3. místo – Štěpán Kyntr, 3. A

šprtec9.jpg

Noc v družině
Z pátku 10. června na sobotu 11. června proběhla tradiční Noc v družině. Zahájení bylo stanoveno na 17. hodinu odpolední. Přišlo celkem 22 dětí, o které se starali 3 pedagogičtí pracovníci.
Nejprve jsme šli ven, kde byly připraveny hry a soutěže, které byly zaměřeny na fyzickou zdatnost žáků. Na rozehřátí jsme si zahráli honičky Kouzelný míč a Obr spí, pak se děti rozdělily do družstev a soutěžily v různých disciplínách. Jako další bylo na programu opékání buřtů a volné hry.
Potom jsme se vrátili do družiny, kde si nejprve každý připravil svůj pelíšek se svojí oblíbenou hračkou. Následovalo další rozdělení dětí do družstev a oblíbená hra Kufr, při které si každý vyzkoušel svoje vyjadřovací schopnosti a také pantomimu.
V další části přišla na řadu očekávaná diskotéka s písničkami od Dády Patrasové. Protože se připozdilo a venku byla už tma, nastal nejvyšší čas na stezku odvahy. Aby se děti nebály, nakreslily si někoho, kdo s nimi tuto procházku po setmělé škole absolvuje. Vybrat si mohly někoho z rodičů, kamaráda nebo pohádkovou postavu.
Na závěr bylo vyhodnocení. Paní vychovatelka všechny děti moc a moc pochválila za aktivitu, snahu v plnění úkolů a zvládnutí nejtěžší disciplíny, kterou stezka odvahy rozhodně je. Všichni dostali sladkou odměnu, kterou si právem zasloužili.
Když na hodinách odbila půlnoc, děti už ležely každý ve svém pelíšku a při veselé pohádce O Kateřince a tlustém červeném svetru pomaličku a spokojeně usnuly.
Ráno po probuzení se všichni nasnídali, chviličku si pohráli a v 9 hodin se rozešli do svých domovů.

Vystoupení žáků speciálních tříd na Dni Žďáru                                              V sobotu 11. června se konal v našem městě Den Žďáru. Žáci 7.D a 7.E vystoupili dopoledne na náměstí na velkém podiu se svými africkými bubny djembe. Členové spolku VERVIA všem účinkujícím na tuto akci zakoupili krásná modrá trička. Děti bezchybně zvládly své vystoupení a po dlouhém potlesku zaplněného náměstí došlo i na přídavek. Děkujeme žákům i jejich učitelkám za reprezentaci naší školy a také děkujeme všem příznivcům i sponzorům, kteří je přišli na náměstí podpořit.   

           P6111651.JPG

Den s hasiči                                                                                        Ve čtvrtek 9.června proběhl ve třídách D a E Den s hasiči. Členové hasičského sboru z Velké Losenice pro naše žáky ze speciálních tříd opět po roce uspořádali dopoledne plné her a zábavy. Tentokrát nás odvezli v hasičských autech do Hamrů nad Sázavou. Pěšky se pak děti vydaly lesem okolo sochy mamuta k místnímu Šlakhamru. Ve mlýně je čekala zábavná prohlídka celého areálu s dobovými funkčními stroji i vodním kolem. Ve sklepě jsme dokonce zahlédli čerta. Po prohlídce hasiči připravili dětem soutěž o ceny ve stříkání vodou na cíl. Následovalo společné opékání párků u nedalekého ohniště. Děti si celé dopoledne báječně užili. Děkujeme panu Roseckému, jeho manželce i všem přátelům hasičům za nádherný den!      

Pasování na čtenáře
Ve středu 8. června se žáci prvních tříd vypravili do knihovny Matěje Josefa Sychry. Po přivítání paní knihovnicí musely děti přivolat skřítka Knihomolku pohádkovou, která následně zjišťovala, jak umí všichni číst. Hledala se také chybějící písmenka, řešily se pohádkové hádanky a skládaly se puzzle. A protože byly všechny děti šikovné, mohly být velkou kouzelnou knižní záložkou pasovány na čtenáře.

Projektový den - Já jsem strom
proběhl na naší škole 20. května za velmi příznivého počasí. Tentokrát jsme se zaměřili na poznávání života stromů. Mladší žáci i starší žáci si prošli naučnou stezku u Bránského rybníka nebo se vydali směrem na Hamry, Staviště, Křivák. Zopakovali si látku probranou v hodinách vlastivědy, přírodovědy a prvouky. Víte, že významným dokladem historického vývoje a vztahu našich předků ke stromům jsou některé dochované staré stromy? Na celém území CHKO Žďárské vrchy je vyhlášeno celkem 32 samostatných památných stromů , 3 skupiny stromů a 3 aleje. Někteří z nás mohli obdivovat lípu malolistou u továrny Tokoz. Je stará přes 400let, vysoká asi 24 metrů a obvod kmene měří 820 cm.

PC240067 – kopie.jpg

Konečné výsledky sběru plastových víček

POŘADÍ TŘÍD (podle průměru na žáka)

Číslo

Třída

Celkem (g)

Průměr (g)

Pořadí

1

3. D

34 448

4 306

1.

2

5. A

47 800

3 187

2.

3

4. B

20 700

1 882

3.

4

4. A

36 700

1 748

4.

5

P T

17 300

1 572

5.

6

3. B

11 930

1 193

6.

7

1. A

25 750

780

7.

8

2. A

15 700

748

8.

9

7. D

4 520

565

9.

10

6. A

9 900

521

10.

11

3. A

7 100

323

11.

12

9. D

2 500

313

12.

13

7. E

1 400

200

13.

CELKEM

235 748

17 338

*

V letošním školním roce se do sběru víček zapojilo 13 tříd.

Vybralo se 235 748 kg.

Víčka jsme věnovali spolužákům Matějovi Ptáčkovi a Agátě Stupkové.                        

Všem děkujeme a nejpilnější tři třídy získávají odměnu.

 baterie.jpg

                 

                 Konečné výsledky sběru baterií ke dni 16. 5. 2016

 

POŘADÍ TŘÍD (podle průměru na žáka)

Číslo

Třída

Celkem (g)

Průměr (g)

Pořadí

1

4. A

241 881

11 518

1.

2

3. D

39 723

4 965

2.

3

2. A

98 941

4 711

3.

4

7. D

32 716

4 090

4.

5

4. B

32 216

3 222

5.

6

3. B

25 187

2 519

6.

7

1. A2

20 054

1 823

7.

8

7. E

5 165

738

8.

9

1. A1

7 942

361

9.

10

5. A

3 836

256

10.

11

6. A

4 800

253

11.

12

3. A

5 300

241

12.

13

9. A

1 552

129

13.

14

P T

520

47

14.

CELKEM

519 833

34 873

*

 Jiné třídy se soutěže nezúčastnily.

 

Návštěva ve firmě Plastia

Ve čtvrtek 21. dubna děti z přípravné třídy navštívily firmu Plastia v Novém Veselí. Byly provedeny všemi prostory. Nejvíce se líbily velké stroje ve výrobní hale. I svačina venku na lavičce byla ojedinělým zážitkem. A protože  počasí přálo, výlet  si všichni užili.

Projektový den Chování člověka za mimořádných událostí            proběhl na naší škole 23. března. V hlášení školního rozhlasu byli žáci seznámeni s požárním evakuačním plánem a poplachovými směrnicemi a poté byl proveden cvičný poplach. Pro třídy 1. stupně a přípravnou třídu byla zajištěna beseda se členy Městské policie s tématem Bezpečná cesta do školy a Chování v třídním kolektivu. Poté žáci shlédli v učebně v přírodě ukázku práce se psem. 3., 4. a 5. třídy si prohlédly vůz Hasičského záchranného sboru Žďár n. S. a seznámily se blíže s prací tohoto sboru a ve třídách se celý 1. stupeň zabýval drobnými poraněními a jejich ošetřením. Šesté třídy se vypravily do Centra Ponorka, sedmáci besedovali s pracovníky Oblastní charity ve Žďáře na téma Kluci a holky. Žáci 8. a 9. třídy besedovali se členy Integrovaného záchranného systému a měli možnost se detailně seznámit s vozem záchranné služby.Deváťáci navíc absolvovali malé školení na téma právního minima. I celý druhý stupeň probíral témata zdravovědy a některé z témat mimořádných situací jako jsou živelné pohromy, teroristické útoky a únik chemických látek. Projektový den byl zkrátka plný aktivit a žáci si zopakovali mnoho vědomostí i se seznámili s věcmi novými.DSC07742.JPG

Pozvánka na velikonoční výstavu
Od počátku března se žáci 2. stupně naší školy věnovali v hodinách výtvarné výchovy výrobě velikonočních dekorací. Výrobků je spousta a jsou zdařilé. Jistě tedy potěší návštěvníky obchodního centra Convent, kde se již tradičně se prezentujeme.

Tonda Obal na cestách
se jmenuje program s pojízdnou výstavou o zpracování a recyklaci odpadů společnosti EKO-KOM. Žáci 1. stupně se jí zúčastnili na začátku března. Děti si samy vyzkoušely třídění odpadů do herních plastových kontejnerků, poslechly si výklad lektora, viděly promítání s přehledným znázorněním jednotlivých koloběhů odpadů a zároveň vzorky materiálů vyrobených recyklací. Vše vhodně doplnilo učivo s tématy ekologie a ochrany životního prostředí, které žáci probírají v hodinách prvouky a přírodovědy nebo realizují v projektových dnech. Naše děti již dlouho vědí, jak odpady třídit , ale vědí to také někteří dospělí?

Tonda_obal6.jpg

Vyhodnocení výtvarné soutěže Domeček
Během měsíce února měli žáci možnost využít svou fantazii i zručnost při výrobě domečku z jakéhokoli materiálu. V našem respíriu se nakonec postavilo město z 57 domečků.
Zapojilo se 25 jednotlivců a 5 třídních kolektivů z 1. i 2. stupně i tříd speciálních. Za svou píli, námahu i kreativní nápad dostali všichni malou sladkou odměnu. Děkujeme všem zapojeným za nápaditou výzdobu.

Soutěž ve šplhu                                                                                                                                V pátek 19.2. se zúčastnilo osm žáků z 1. stupně okrskového kola základních škol ve šplhu na tyči. Polovina z nich si vybojovala medailové umístění. Nejlépe se dařilo druhákům, obsadili stupně vítězů hned třikrát.

  1. místo: Barbora Suská a Jakub Trávníček (2.A)

  2. místo. David Tesař (2.A) a Marek Stejskal (4.A)

Sportovci, kteří se umístili na 1. – 3. místě, postupují do okresního kola. Vítězům i ostatním soutěžícím – Danu Staňkovi, Nikole Kloudové, Ondrovi Dobrovolnému a Sabině Ondrovgé – děkujeme za reprezentaci školy

Canisterapie                                                                                                                                         Také v letošním školním roce probíhá na naší škole canisterapie. Terapeutky se svými pejsky ze sdružení Kamarád z Chotěboře za námi jezdí každé pondělí dopoledne. Díky sponzorům z občanského sdružení Vervia se děti setkávají s čtyřnohými kamarády Milkou, Iris i Sindy. Děti z přípravné třídy, tříd D a E se přitom naučí, jak se k psům chovat, jak je oblékat, vodit na vodítku, házet jim míček, ale také se s pejsky pomazlí a odpočinou si. Děkujeme našim sponzorům i členům sdružení Kamarád!

canis8[1].jpg

 

Karneval SPT                                                                              Poslední pátek před jarními prázdninami si děti ze speciálních tříd užily karnevalového veselí. Čarodějnice, víly, superhrdinové, piráti a další masky vyrazili nejprve na označenou trasu v prostorách šaten a přízemí. Zde na děti čekaly disciplíny přímo pohádkové - všechny masky musely vysvobodit Zakletou princeznu nebo si chytit „zlatou rybku“, s Koblížkem kutálet míč po vyznačené cestě, Zlatovlásce navléci korálky, Popelce třídit míčky podle barev, Pejskovi a kočičce vařit a poznávat potraviny, u Perníkové chaloupky pověsit perníčky. Pohádkovou trasu skvěle připravili žáci třídy 7.D s paní učitelkou Lenkou Seidlerovou. Za splnění všech pohádkových disciplín pak na děti čekaly sladké odměny a karnevalové omalovánky. Závěr patřil tradičně diskotéce ve třídě 7.E, kde si všichni zatančili a zařádili. I letos se nám karneval vydařil a největší odměnou byly spokojené a usměvavé dětské tváře.

 

Dětský karneval                                                                                                                         Rozzářené dětské oči, písničky a dobrá nálada. I letos se ve žďárské sokolovně konal již tradiční dětský karneval, který pořádá naše škola a SRPŠ. O dobrou zábavu pro všechny se postaral klaun Fugíno a Ája, kteří měli přichystané chytlavé písničky a zábavné soutěže pro všechny maličké i větší masky. Jako vždy byla připravena bohatá tombola, takže si každý odnes malou či větší drobnost. Závěrem karnevalu došlo i na slosování, na výherce čekaly odměny jako puzzle, stavebnice nebo interaktivní notebook. Obrovskému zájmu se těšil skákací hrad, který byl plný téměř od začátku až do konce.Celkem karneval navštívilo 490 platících návštěvníků. Obrovské poděkování patří všem organizátorům akce – zaměstnancům školy i rodičům.


Dny otevřených dveří 2016

Každým rokem v lednu se na naší škole konají Dny otevřených dveří. Ty letošní byly zahájeny hned po prázdninách v úterý 5. ledna návštěvou dětí z mateřské školy Kamarád. Malí předškoláci se v doprovodu žáků z 5. A podívali do výuky v první třídě a do světelné místnosti. Podobný program čekal i na budoucí školáky ve středu 6.1 z MŠ Pohádka, ve čtvrtek 7.1. přišla MŠ Vysočánek a v pátek 8.1. přišly děti z MŠ Sluníčko. Všem sto třinácti dětem se návštěva moc líbila, protože se nejen dívaly, ale byly do výuky také zapojeny.
V úterý 12. ledna se do školy mohli přijít podívat rodiče či prarodiče našich školáků. Celkem 43 návštěv pobylo ve výuce v prvních třech hodinách. Nejvíce rodičů se přišlo podívat do třídy 1.A, 2.A, 3.A a do přípravné třídy.
Další den 13. ledna mohli naši školu navštívit rodiče se svými budoucími školáky. Podívali se nejen do první třídy, ale prohlédli si i další učebny a prostory budovy. Vedení školy poskytlo rodičům doprovod s výkladem.
Letošní dny otevřených dveří byly oproti loňskému roku úspěšnější, a proto mají učitelé i děti pěkný pocit z dobře připravených a uskutečněných akcí.

 

mš7.jpg

Zpívání u stromečku
22. prosince se sešli žáci u vánočního stromečku, aby si poslechli pásmo vánočních písní a koled v podání malých i velkých zpěváků. Pod taktovkou paní učitelky Buchtové a za klavírního doprovodu paní učitelky M. Svobodové předvedli své pěvecké výkony žáci 1. a 2. stupně, dokonce i děti z přípravného ročníku. Zajímavým a dojemným vystoupením bylo bubnování žáků speciálních tříd. Den byl tradičně zakončen slavnostním stolováním ve vyzdobené školní jídelně. Všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě tohoto předvánočního dne, děkujeme.

 

Sdružení Vervia nadělovalo dárky                                                      

 https://www.youtube.com/watch?v=WuNvuH6IF4Q

V předvánočním týdnu žáci speciálních tříd vystoupili s bubny djembe na besídce ve školní družině pro své maminky a tatínky. Děti z 3.D a 7.E navíc předvedly pohádku O dvanácti měsíčkách. 

V úterý 22.12. naši školu navštívili členové občasného sdružení Vervia, kteří se výrazně podílejí již pátým rokem na financování nákladných terapeutických aktivit pro žáky speciálních tříd (canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie, trampolining). Rádi jsme přivítali také pana místostarostu Josefa Klementa. I v letošním roce žáci dostali od našich sponzorů hned několik dárků – tři nové africké bubny djembe, vodní bublinkový sloup a dvě plazmové lampy do multismyslové místnosti Snoezelen. Děti jako poděkování návštěvě zahrály pohádku, zazpívaly koledy a zabubnovaly do rytmu vánočních písniček. Děkujeme všem obětavým lidem, kteří věnovali finanční dar našim dětem, a doufáme, že se jim vánoční posezení ve škole líbilo.

Vervia611[1].jpg

 

Ostrov pohody
Žáci a učitelé tříd 7.E a 7.D se letos pečlivě připravovali na Vánoce již od října. Pravidelně trénovali na vánoční vystoupení s africkými bubny djembe. První a největší vystoupení se uskutečnilo v sobotu 19.12. na Ostrově pohody ve Žďáře nad Sázavou. Děti s radostí bezchybně zahrály a zazpívaly tři vánoční písničky a diváci je za to v přeplněném divadle odměnili dlouhým potleskem. Děkujeme manželům Müllerovým za spolupráci.

Projektový den Advent
proběhl 4. prosince. Žáci 1. i 2. stupně vyráběli vánoční přáníčka, stromečky, ozdoby na stromek, kapříky a výrobky, které ozdobí jídelnu při slavnostním vánočním stolování. Nechyběl ani poslech a zpěv koled i vánoční zvyky. Krásně vyzdobené třídy poté navštívil Mikuláš s anděly a čerty, aby hodným dětem zejména prvních tříd donesl mikulášskou nadílku.

 

Výstava prací žáků                                                                                                                    V pátek 27. listopadu žáci 9.A s p. uč. Šorfovou nainstalovali v obchodním centru Convent naši již tradiční vánoční výstavu. Tentokráte pod názvem Stromečkové variace. Práce žáků 2. stupně v adventním čase oživí prostory obchodního centra a doufáme, že zaujmou všechny kolemjdoucí.

 Soutěž ve sběru kaštanů                                                           proběhla během podzimních měsíců. Vyhodnocení nejlepší sběrači dostali drobné odměny. Celkem se nasbíralo 388 kg kaštanů, které pomohou myslivcům v péči o zvěř a obohatí jejich zimní jídelníček.

Všeználkova cesta za poznáním
Zvláštní astrologický, nebo spíš astro nelogický úkaz nastal v naší škole ve čtvrtek 12. listopadu odpoledne. Místo, aby se škola čtrnáctou hodinou vylidnila, začaly do ní přicházet dobrovolně nejen žáci naší školy se svými učiteli, ale především dorazily zástupy malých dětí se svými rodiči a prarodiči z mateřské školy Pohádka na ulici Okružní.
Konalo se tady totiž historicky první zábavné hrací odpoledne pro děti s názvem Všeználkova cesta za poznáním. Na 12 stanovištích v různých koutech budovy mohly děti se svým doprovodem žasnout, jak máme tu naši školu krásně vybavenou. Ale ten pravý zážitek přišel až ve spojení s nadšenými a usměvavými tvářemi pedagogů a žáků prvního i druhého stupně, kteří si připravená zastavení s mrňousky krásně užívali. Kromě tří stanovišť venku začínala i končila cesta v jídelně, která se proměnila v zajímavou šatnu i kouzelný obchůdek s malým bufetem. Za žetonky získané při pohybových nebo tvůrčích činnostech si mohla asi devadesátka malých návštěvníků vybrat malou hračku nebo sladkost a občerstvit se.
Tipovat, které stanoviště bylo nejoblíbenější, je asi zbytečné. Na všech byly vidět šťastné a rozzářené tváře malých i velkých návštěvníků.
Komu za to poděkovat? Především týmu pedagogů, který si zcela dobrovolně zvolil místo odpočívání tři hodiny práce navíc a samozřejmě také skoro čtyřiceti žákům prvního a druhého stupně, kteří svým pedagogům přišli rádi pomáhat. Takže všem, kdo se na této krásné listopadové akci podíleli ještě jednou mnohokrát děkujeme. A třeba nebyla poslední!

 https://www.youtube.com/watch?v=IM22RBVb-fw

Strašidelný Halloween
      V rámci projektového dne se na konci měsíce října uskutečnila ve třetím patře školy akce s názvem Strašidelný Halloween. Jako vždy na děti čekala celá řada soutěží a her. V učebně výtvarné výchovy na děti čekala halloweenská výtvarná dílna, kde si mohly vyrobil duchy z papíru. V knihovně pak mohly navštívit tajemnou čarodějnici, před knihovnou si složit obrázky s halloweenskou tématikou, zkusit si známou halloweenskou hru Trick or treat, ulovit strašidelné rybičky či trefovat upíra.
      Na všechny děti čekala sladká odměna. Stejně jako v minulých letech se akce zúčastnily děti ze speciálních tříd a prvního stupně. Akci organizačně zajišťovala třída 9.A.

Projektový den - průřezová témata
Den před podzimními prázdninami žila škola realizací průřezových témat. Jednotlivé ročníky se věnovaly těmto tématům:

1. ročník           Osobnostní a sociální výchova   
2. ročník    Výchova demokratického občana
3. ročník    Mediální výchova
4. ročník    Multikulturní výchova                                                                                          
5. ročník    Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
6. ročník    Multikulturní výchova
7. ročník    Mediální výchova
8. ročník    Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
9. ročník    Výchova demokratického občana

Obohacením dne byly soutěže k Halloweenu, pořádané školní knihovnou pod vedením paní učitelky Stehlíkové a výchova ke správné etiketě pro 8. a 9. ročník.

Podzimní hrátky počtvrté aneb uspávání broučků
Do slunečného odpoledne vyrazila v sobotu 10. 10. 2015 asi padesátka dětí se svými dospělými rodinnými příslušníky na pěší pochod podzimní přírodou, který připravil výbor SRPŠ s pomocí několika učitelů.
Cestou účastníci potkávali broučky, kteří se právě chystali na příchod zimy a ti si na děti vymysleli spoustu překvapení a úkolů. Trasa vedla od Žďasu lesní silničkou kolem Křiváku, křížku u odbočky na Babín a dál lesem až ke koupališti u Sázavy. Tam všechny čekal nejen dobrý buřtík, ale i další dobrůtky a spousta sportování. Děti hned využily nového větrníku a běhaly s větrem o závod, koloběžky a chůdy také nezůstávaly ležet. Kolem půl páté už byla zima i u ohně, tak jsme všechno uklidili a vydali se zpátky do Žďáru. A broučci? Ti zůstali schovaní někde v mechu pod jalovcem. A spali a spali...Chválíme všechny děti a jejich rodiče i prarodiče, kteří přišli soutěžit a také děkujeme ochotným členům výboru SRPŠ, pedagogům a přítomným broučkům a beruškám za skvělou organizaci této akce.

 

Výlet do jezdeckého klubu
23. září vyrazila třída 2.A na výlet do jezdeckého klubu Blatiny. Hned při příjezdu žáky srdečně přivítali tři místní hlídači, kteří poté dělali doprovod po celou dobu prohlídky. Děti byly nadšené z krotkých oslíků, lam, stáda koziček, z králíčků, prasátek a dalších zvířat. Ovšem ani tato zvířátka nemohla konkurovat projížďkám na koních, kterou si většina dětí užívala poprvé v životě. Před odjezdem domů se děti vydováděly na velkém dětském hřišti. Tento výlet se mohl uskutečnit díky našemu sponzorovi, manželům Fišarovým, kterým touto cestou děkujeme.

Prevence dětských úrazů
Úrazy jsou nejčastější příčinou dětských úmrtí, jak v ČR, tak v Kraji Vysočina. Každý týden se v našem kraji stane v průměru více než 500 dětských úrazů. Proto je velmi důležité, vhodným způsobem a s přihlédnutím k věku, učit děti již od prvního stupně základní školy správnému chování, jednání a odpovědnosti v prevenci úrazů a znát význam první pomoci a správně ji poskytovat. Program Prevence dětských úrazů je určený pro první stupeň základních škol a realizuje se každoročně již od roku 2010. Cílem programu je snížit množství a závažnost úrazů u dětí.
V září se tohoto programu zúčastnili žáci 4.A a 4.B. Děti měly možnost si vyzkoušet na různých stanovištích první pomoc v různých situacích venku, doma i ve škole. Součástí byla také prohlídka hasičského vozu a jeho vybavení.

 Setkání se zastupiteli města                                                                                                 9. 9. 2015 proběhlo setkání zastupitelů města s pedagogy a zástupci rodičů Základní školy Komenského 6 k problematice školství v našem městě.

Pirátský poklad na ostrově našli šesťáci aneb zážitkový kurz v Bohdalově
Tradiční každoroční zářijový zážitkový, nebo adaptační, či stmelovací kurz pro nové šesťáky se tentokrát konal v rekreačním středisku Astrál v Bohdalově. Poblíž nové obrovské dřevěné pyramidy se odehrála opravdová honba za pokladem pirátů…
Po příchodu do areálu se budoucí šesťáci nechali vtáhnout do děje krátkou motivační scénkou dvou pirátů, kteří se po nalezení mapy k pokladu dávají do souboje střelnými i sečnými zbraněmi. A jeden z nich bohužel končí pádem z mola do vody! Pak přísahá novému kapitánovi věrnost, stejně jako noví pirátští učedníci.
Začíná intenzivní výcvik v nejrůznějších disciplínách. To vše za přísného dozoru nových kapitánů. Za jakékoli porušení následují tvrdé pirátské tresty a jak jinak – většinou vodní… Pokud chtějí noví adepti získat Pirátský glejt, musejí prokázat dovednosti v oblastech výtvarných, tělesných, rozumových, ale především se mají dobře poznat mezi sebou i se svými velitelkami v navozených problémových situacích a stanovit si svoje vnitřní pravidla třídního týmu. Správný pirát by měl mít i svůj šátek, proto se pouštíme do batikování a třídní party se teď poznají podle vybrané barvy. První den vrcholí napínavou a tajemnou noční výpravou na ostrov hlídaný bytostí neživou nemrtvou. Všichni si svůj život uchránili buď sami, nebo s pomocí svých kamarádů a tím získali právoplatný titul pirátský i s právem podílu na kořisti.
Druhý den začíná výcvik čerstvých pirátů rozcvičkou bez bot ve studené ranní rose nebo v měkkém jehličí. Někomu se pobíhání naboso natolik zalíbilo, že se obul až na cestu domů. Dopolední týmové problémové hry střídáme s výrobou lodních plachet, které vyzdobí nové třídy šesťáků. Po obědě připomínáme nalezenou mapu a vydáváme se k pokladu pirátů. Po prokázání námořních dovedností se ocitáme u „moře“, v němž máme severním směrem spatřit ostrov. Poklad je opravdu na dosah, jenže zbývá překonat vodní překážku. Všichni se chtějí vrhnout do vln, ale nakonec se pro umělý ostrůvek s truhlicí brodí po pás ve vodě šest nejstatečnějších borců a předávají opravdový poklad svým kamarádům.
Pak už jen závěrečné foto a nové týmy se vydávají nejen do svých domovů, ale také vstříc novým školním dobrodružstvím a výpravám za poznáním na svých třídních flotilách oceány druhého stupně. Tak snad nikoho nehodí přes palubu a budou táhnout za jeden provaz. Samozřejmě stejným směrem. Držíme vám palce, šesťáci!
Za tým lektorů a dospěláků sepsal Petr Glajc, alias pirát James