Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Úřední deska > Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program TVOŘIVÁ ŠKOLA

Při tvorbě ŠVP jsme spolupracovali s občanským sdružením Tvořivá škola s.r.o. Brno.
ŠVP ZV byl dále dotvářen a upravován na základě zkušeností, které vyplynuly z ověřování programu.

Vzhledem k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou vyučováni v naší škole, je další nedílnou součástí je:

  • Tvořivá škola – školní vzdělávací program pro základní školu speciální – příloha pro žáky se středně těžkým mentálním postižením
  • Tvořivá škola – školní vzdělávací program pro základní školu speciální – příloha pro žáky s těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem
  • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, ve znění Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT-28603/2016

Základní informace k ŠVP.doc

Úplné znění Školního vzdělávacího programu včetně příloh je k nahlédnutí v ředitelně školy.