Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Pro rodiče > Rozvrhy > Zkratky předmětů

Zkratky předmětů

Povinné předměty Nepovinné předměty

zkratka

název předmětu

zkratka

název předmětu

ČJ Český jazyk a lit. HR Hry v přírodě
AJ Anglický jazyk SV Sportovní výchova
NJ Německý jazyk TP Technické práce
MAT Matematika DOM Vedení domácnosti
CHE Chemie NJ Německý jazyk
FY Fyzika INF Informatika
Přírodopis OSV Osobnostní a sociální výcvik
ZE Zeměpis FG Finanční gramotnost
Dějepis RJ  Ruský jazyk
OV Občanská výchova    
RV Rodinná výchova    
HV Hudební výchova    
VV Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti    
TV Tělesná výchova    
INF Informatika    
VL Vlastivěda    
PŘV Přírodověda    
PRV Prvouka