Napište nám jsme na FB žákovská knížka

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Informace pro rodiče > Rozvrhy > Zkratky předmětů

Zkratky předmětů

Povinné předměty Nepovinné předměty

zkratka

název předmětu

zkratka

název předmětu

ČJ Český jazyk a lit. HR Hry v přírodě
AJ Anglický jazyk SV Sportovní výchova
NJ Německý jazyk TP Technické práce
MAT Matematika DOM Vedení domácnosti
CHE Chemie NJ Německý jazyk
FY Fyzika INF Informatika
Přírodopis OSV Osobnostní a sociální výcvik
ZE Zeměpis    
Dějepis    
OV Občanská výchova    
RV Rodinná výchova    
HV Hudební výchova    
VV Výtvarná výchova    
Pracovní činnosti    
TV Tělesná výchova    
INF Informatika    
VL Vlastivěda    
PŘV Přírodověda    
PRV Prvouka