Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Projekty školy v rámci ESF > Ukončené projekty > Inkluzivní škola > Uplatňování a zlepšování organizačních forem a metod výuky podporujících rovný přístup ke vzdělávání > Týmová tvorba a ověřování dílčího vzdělávacího programu pro výuku žáků se zdravotním postižením ve specifickém prostoru SNOEZELEN

Týmová tvorba a ověřování dílčího vzdělávacího programu pro výuku žáků se zdravotním postižením ve specifickém prostoru SNOEZELEN

Snoezelen

Jako jediná ze žďárských škol nabízí naše škola svým žákům využití místnosti Snoezelen. Tato místnost je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především pro žáky s mentálním postižením ze speciálních tříd. Využívat ji však mohou i děti se zdravotním a sociálním znevýhodněním běžných tříd.

Multismyslová místnost Snoezelen byla pořízena v rámci projektu Inklusivní škola, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem  České republiky. Multismyslová místnost Snoezelen je specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti. Poskytuje žákům širokou nabídku využití. Jejím základem je upravené a příjemné prostředí, které nabízí celou řadu podnětů sloužících ke stimulaci smyslů. Využívá se zde hudba, čichových, zrakových, hmatových nebo světelných stimulů.

Důležitou funkci plní také technické vybavení místnosti, jako je vodní lůžko, relaxační vaky, vodní válec a celá řada světelných efektů.

Cíle metody

Hlavním cílem je celkové uvolnění, které se dosáhne právě navozením příjemné atmosféry v místnosti. Snoezelen  slouží ke zklidnění, relaxaci, přináší nové zážitky a zkušenosti. Posiluje schopnosti adaptace, odbourává rizikové projevy a impulzivitu, snižuje poruchy chování, pozornosti či nesoustředěnosti. Přispívá také k rozvoji verbální i neverbální komunikace, především u těžce zdravotně postižených jedinců.

V podmínkách naší školy, ve které jsou společně vzděláváni žáci se zdravotním handicapem a žáci bez handicapu, je využitelnost tohoto nově vybudovaného specifického prostoru  velmi široká.

Výstupy projektu - Dílčí vzdělávací program SNOEZELEN

Fotogalerie projektu

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii