Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Projekty školy v rámci ESF > Ukončené projekty > Inkluzivní škola > Uplatňování a zlepšování organizačních forem a metod výuky podporujících rovný přístup ke vzdělávání

Uplatňování a zlepšování organizačních forem a metod výuky podporujících rovný přístup ke vzdělávání  

Týmová tvorba a ověřování specializovaného vzdělávacího programu

Specializovaný vzdělávací program spočívá  v přizpůsobení metod a forem výuky speciálním  vzdělávacím potřebám žáků, program je ověřován formou skupinové výuky.

Týmová tvorba a ověřování vzdělávacího programu pro výuku nepovinného předmětu Osobnostně sociální výchova

Cílem činnosti je rozvoj osobnostně sociálních kompetencí žáků a zároveň včasná depistáž ohrožení rizikovými jevy, ověřování programu probíhá ve všech třídách 1.stupně a v jedné skupině na 2.stupni.  

Týmová tvorba a ověřování dílčího vzdělávacího programu pro výuku žáků se zdravotním postižením ve specifickém prostoru SNOEZELEN

Dílčí vzdělávací program je vytvářen pro výuku žáků se zdravotním postižením
tvorba programu je realizována speciálními pedagogy,  ověřování probíhá v rámci výuky.