Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Projekty školy v rámci ESF > Ukončené projekty > Inkluzivní škola > Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech žáků ke vzdělávání

Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech žáků ke vzdělávání

Společné vzdělávání pedagogů

Oblasti vzdělávání

  • speciálně pedagogické postupy a metody práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • osvěta inklusivního vzdělávání
  • práce se sociálně znevýhodněnými žáky a žáky s poruchami chování

Cíl společného vzdělávání

  • rozvoj profesní úrovně pedagogického sboru ve specifických podmínkách školy
  • vytváření kompetencí pedagogů k týmové práci

Individuální vzdělávání pedagogů

Oblasti vzdělávání

  • rehabilitační programy
  • fyzioterapeutické programy 

Cíl individuálního vzdělávání

  • rozvoj profesní úrovně pedagogů, kteří se přednostně věnují žákům s těžkým a středním mentálním postižením, kombinovanými vadami a autistickým postižením